Com fer un pla de marketing?

pla de marketing

El pla de marketing i comunicació d’un negoci proporciona una visió clara de l’objectiu final i del que es vol aconseguir en el camí cap a aquest. També informa amb detall de les etapes que cal cobrir per arribar des d’on s’està fins a la consecució dels objectius marcats. Forma part del pla general d’empresa i per tant cal seguir les premisses principals que allà es marquen, a partir d’aquí i per fer el pla de marketing cal pensar estratègicament en els següents punts:

 

 • Anàlisi DAFO: Consisteix en fer una anàlisi extern i intern de l’organització i a partir d’aquest identificar les amenaces i les oportunitats que venen de fora, i els punts forts i els dèbils que es troben a dins de l’empresa.

 

 • Objectius: Cal marcar els objectius que es volen aconseguir amb el pla de marketing que s’està fent, sigui per exemple aconseguir fidelitzar en major grau als clients actuals, o aconseguir un nou segment de mercat, o arribar a nous mercats, etc.; els objectius es poden agrupar en aquells que es preveu aconseguir a curt termini, a mig termini o a llarg termini.

 

 • Estratègies: A patir de l’anàlisi Dafo i dels objectius marcats cal definir unes estratègies per arribar al punt desitjat, com per exemple estratègia de penetració de mercat en el cas que l’objectiu sigui aconseguir vendre i arribar a un nou mercat.

 

 

 • El mercat: és important tenir molt clar en quin sector d’activitat es troba aquell negoci, en quin àmbit geogràfic, quina pot ser la tendència i l’evolució d’aquell mercat i a quins riscos s’haurà d’enfrontar.

 

 • Anàlisi del perfil dels clients: Una de les bases de qualsevol planificació estratègica és saber amb tot luxe de detalls qui són i com són els clients, com pensen, què volen, a on viuen, com viuen, perquè compren, etc.

 

 • La competència: És important saber que estan fent les empreses que són la competència del negoci que s’està analitzant, a vegades es pot tenir en compte la competència directa i també la indirecta.

 

 • La distribució: En el cas d’un producte cal definir com arribarà al consumidor final, per quines vies passarà i si serà de forma directa o indirecta.

 

 • Estratègia de preus: Els preus del producte o servei són també un dels principals aspectes a tenir en compte, ja que és un element determinant en la majoria dels casos.

 

 • Mix de comunicació: A partir de totes les premisses anteriors, sobretot el públic al que es vol arribar, dels objectius marcats i de les estratègies que s’utilitzaran, cal definir quines eines de marketing i comunicació s’implementaran i també de quina manera i amb quin Timming, per tal d’aconseguir aquests objectius.

Les principals eines de marketing i comunicació són:

 1. COMUNICACIÓ CORPORATIVA
 2. PUBLICITAT
 3. MERCHANDISING
 4. PUBLICITY
 5. PROMOCIÓ DE VENDES
 6. MK DIRECTE
 7. VENDES PERSONALS
 8. RELACIONS PÚBLIQUES
 9. PATROCINIS
 10. FIRES I EXPOSICIONS
 11. MARKETING DIGITAL

Calendarització i anàlisis: Un cop definits tots aquests punts és imprescindible saber quan es duran a terme, i també caldrà saber si estan donant els resultats desitjats

Nosaltres et podem ajudar en la definició i creació del pla de marketing de la teva marca, No ho dubtis, contacta!


  Author: Marta Costa Montmany

  Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

  (1) Comments

  Leave a Reply