Serveis de Marketing estratègic

La base de tota acció empresarial ha de ser l’estratègia, cal saber perquè s’actua. A Marketing per tu oferim serveis especialitzats en el plantejament estratègic del negoci, ajudem a definir el concepte de negoci, la idea principal de comunicació, prestem serveis d’anàlisi del sector i de la competència, de la definició dels públics objectius, ajudem a marcar els objectius estratègics als que es vol arribar i a partir d’aquí creem un pla de marketing i comunicació complert, que inclogui les estratègies i les eines necessàries per aconseguir aquests objectius.

Pla de marketing i comunicació
Anàlisi de la situació, definició dels objectius i de les estratègies, implementació de les eines de marketing i comunicació necessàries per aconseguir els objectius plantejats.
Plantejament estratègic d’un àmbit puntual
Anàlisi de la temàtica i plantejament estratègic, per tal d’aconseguir l’objectiu desitjat.
Identitat corporativa
Definició i creació del significat de les marques de les empreses i de la seva representació visual a través del logotip, la papereria, etc.
Comunicació corporativa
Conjunt de comunicacions externes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc., i internes, treballadors, que les empreses desenvolupen per aconseguir els seus objectius de negoci.
Publicitat
Comunicació persuasiva a través de diferents suports i per diferents canals que té per objectiu impulsar la venda d’un producte o un servei als públic objectius desitjats.
Relacions Públiques
Conjunt d’accions de comunicació estratègica que tenen com a objectiu enfortir les relacions de l’organització amb tots els públics amb els que es relaciona.

Apliquem estratègia al teu negoci?

Contacta amb nosaltres i parlem!