A Marketing per tu oferim serveis especialitzats en el plantejament estratègic del negoci
Què podem fer per tu?

Ajudem a definir el concepte de negoci, la idea principal de comunicació, prestem serveis d’anàlisi del sector i de la competència, de la definició dels públics objectius, ajudem a marcar els objectius estratègics als que es vol arribar i a partir d’aquí creem un pla de marketing i comunicació complert, que inclogui les estratègies i les eines necessàries per aconseguir aquests objectius.

Pla estratègic de marketing i comunicació

Anàlisi de la situació, definició dels objectius i de les estratègies, implementació de les eines de marketing i comunicació necessàries per aconseguir els objectius plantejats.

Plantejament estratègic d’un àmbit puntual

Anàlisi de la temàtica i plantejament estratègic, per tal d’aconseguir l’objectiu desitjat.

Identitat corporativa

Definició i creació del significat de les marques de les empreses i de la seva representació visual a través del logotip, la papereria, etc.

Comunicació corporativa

Conjunt de comunicacions externes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc., i internes, treballadors, que les empreses desenvolupen per aconseguir els seus objectius de negoci.

Publicitat

Comunicació persuasiva a través de diferents suports i per diferents canals que té per objectiu impulsar la venda d’un producte o un servei als públic objectius desitjats.

Relacions Públiques

Conjunt d’accions de comunicació estratègica que tenen com a objectiu enfortir les relacions de l’organització amb tots els públics amb els que es relaciona.

Campanyes de llançament

Partint d’una planificació estratègica, coordinem la creació i la implementació de totes les eines de marketing i comunicació necessàries, per poder fer totes les accions per donar a conèixer el nou negoci, segons els timmings marcats i el pressupost establert.

Copywriting

Redacció de tot tipus de textos, des de notes de premsa, a redaccions per catàlegs, per newsletters, per webs, per blocs, fins a invitacions o cartes.

Vols més informació? Contacta amb nosaltres