Com establim els objectius de marketing pel 2016?

Per establir els objectius de marketing pel 2016 cal que fem una planificació que consti de les següents fases:

1ª: inclou les etapes d’anàlisi de la situació i diagnòstic de la situació.

2ª: inclou les etapes de formulació dels objectius i elaboració de les estratègies de mk.

3ª: inclou les etapes d’accions o plans d’acció i determinació del pressupost de mk.

Fons-ContacteUn cop centrats en els objectius serà important definir a on vol anar l’empresa. Les decisions es poden basar en dos paràmetres:

Disponibilitat: respondre a la pregunta: Ho tenim?

Desitjos: respondre a la pregunta: Ho desitgem?

Si disposem de quelcom que volem l’estratègia serà mantenir-ho, si disposem de quelcom que  no volem l’estratègia serà eliminar-lo; si no disposem de quelcom i ho volem l’estratègia serà aconseguir-ho i si no disposem de quelcom que no volem, l’estratègia serà evitar-ho.

Kotler proposa deu solucions per aconseguir efectivitat en aquesta àrea i evitar els 10 pecats capitals del mk:

1.- L’empresa segmenta el mercat, escull els millors segments i desenvolupa una forta posició a cada segment.

2.- L’empresa fa un mapa de necessitats, percepcions, preferències i comportaments dels seus clients i motiva als seus membres perquè serveixin i satisfacin als seus clients.

3.- L’empresa coneix als seus competidors més importants així com les seves fortaleses i debilitats.

4.- L’empresa desenvolupa col·laboracions amb els seus accionistes i els recompensa generosament.

5.- L’empresa desenvolupa sistemes per identificar oportunitats, classificar-les i escollir les millors.

6.- L’empresa gestiona un sistema de planificació de marketing que proporciona plans a curt i llarg termini.

7.- L’empresa exerceix un fort control sobre la seva combinació de productes i serveis.

8.- L’empresa construeix marques fortes i utilitza les eines de comunicació i promoció més rentables.

9.- L’empresa crea lideratge de marketing i un esperit d’equip entre els diferents departaments.

10.- L’empresa està constantment afegint tecnologia que li proporciona una avantatge competitiva en el mercat.

A l’empresa hi ha tres nivells: estratègic, de planificació i operatiu i els dos últims han d’estar en línia amb els objectius estratègics.

Per tant el primer factor a tenir en compte és l’estratègia competitiva de l’empresa. Sainz de Vicuña considera que els objectius estratègics de l’empresa varien en funció de dos factors:

1.- Dimensió de l’empresa, aquí hi ha tres grans objectius corporatius:

Creixement

Consolidació

Rendibilitat a llarg

La importància d’aquests objectius varia en funció de la dimensió de l’empresa.

Objectius Empresa gran Empresa mitjana Empresa petita
Pervivència Vendre’s
Consolidació
Creixement
Rendibilitat

 

Per les empreses grans lo important és arribar a la massa crítica, que és la dimensió que necessita tenir un producte, servei o empresa per adquirir l’estat desitjat. En general es refereix a la participació en el mercat. Per sobre del 10% de quota de mercat es sol considerar com assentat o segur. Si el mercat està molt fragmentat, es calcula entorn al 25% i el 50% de la quota del líder del mercat. Si no s’ha arribat a la massa crítica cal créixer per sobre del mercat per arribar a la posició desitjada.

En la majoria de sectors hi ha una relació molt estreta entre la quota de mercat i la rendibilitat.

Per les empreses petites i mitjanes que han assumit que no arribaran a la massa crítica, la única forma de mantenir-se en el mercat és a través de la rendibilitat a curt termini.

2.- La maduresa en el mercat en el que s’actua:

Els objectius estratègics de l’empresa es veuran condicionats pel cicle de vida del sector.

Si el mercat està en expansió, l’empresa optarà pel creixement per posicionar-se correctament en l’etapa de maduresa.

En mercats on el creixement és nul la única forma de créixer és a costa de la competència. Per aquest motiu són tan importants les polítiques de fidelització.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply