Quines eines podem utilitzar per fer una previsió de la demanda?

càlculsFer una previsió o pronòstic adequat és una de les claus de l’èxit de les empreses, per això és important utilitzar eines per fer una previsió de la demanda. Els volums de producció, compres, inventaris, llançament de nous productes, els recursos financers o humans necessaris depenen de les previsions realitzades. Per definició, en tot pronòstic hi ha un grau d’error que cal tenir en compte i quantificar. Les previsions a llarg termini són menys precises que les realitzades a curt termini.

Els mètodes de previsió es poden classificar com a:
Qualitatius: fonamentalment subjectius, es basen en judicis i valoracions d’experts. S’utilitza quan no es disposen de dades com en el cas de nous productes.
Quantitatius: Sèries de dades: s’analitza el comportament d’una variable únicament al llarg del temps. Cal tenir en compte els següents components:

 * La tendència: són els moviments persistents ascendents o descendents al llarg del temps. La propensió a l’augment o disminució en els valors de les dades que segueixen al llarg d’un lapsus de temps molt estès en el temps.

 * L’estacionalitat: fluctuacions periòdiques en períodes de temps inferior a un any. El consum dels gelats és major a l’estiu que a l’hivern o gran part de les ventes de joguines es realitzen en els últims dies de l’any.

 * Els cicles: fluctuacions que es donen en períodes de temps superiors a l’any. Ex: l’activitat econòmica en èpoques de prosperitat o de crisis.
 * L’atzar: moviments irregulars a curt termini.

 * Causals: s’analitza la relació entre dues variables.

Simulació: construir un model de la realitat per realitzar el pronòstic.

Els passos que cal realitzar per fer una previsió de la demanda són:
Entendre els objectius de la previsió.
Integrar la planificació de la demanda amb la previsió.
Identificar els principals factors que afecten a la demanda.
Comprendre i identificar els segments de mercat.
Establir la tècnica de previsió adequada.
Establir les mesures d’error de la previsió.

L’observació de les dades es pot representar de tres formes:

Taules:

taula

Gràfics:

gràfica

Equacions: Per realitzar la previsió o pronòstic es recullen múltiples dades que es transformen en equacions.
Anàlisi de regressió: conjunt de tècniques estadístiques que quantifiquen la dependència d’una variable econòmica en relació a una o altres variables. Es basa en l’observació del passat per trobar o estimar l’equació que resumeix millor la relació entre les variables. Els passos a seguir són:

Recollida de les dades sobre les variables seleccionades.
Especificació de l’equació que relaciona les variables.
Estimar els coeficients de l’equació.
Avaluar la precisió de l’equació.

-Ex:

Q = 25 + 3Y + P1 – 2P

El número de seients venuts d’un vol depèn de la renta regional (Y), del preu dels bitllets del competidor (P1) i dels preus de la línia aèria. Si tant la línia aèria com el competidor mantenen el preu en 240 € i la renta regional augmenta un 5% (Y = 105), la previsió dels seients venuts serà:

Q= 25 + 3 105 + 240 – 2 240 = 25 + 315 + 240 – 480 = 100

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply