Comencem pel principi: Pla de marketing

marketingEl pla de mk proporciona una visió clara de l’objectiu final i del que es vol aconseguir en el camí cap a aquest. També informa amb detall de les importantíssimes etapes que cal cobrir per arribar des d’on s’està fins a on es vol arribar.

A les empreses i organitzacions contínuament s’estan prenent decisions en totes les àrees. Aquestes decisions es poden classificar en funció del seu impacte sobre l’organització com a operatives, de planificació i estratègiques. Cada una d’aquestes decisions impliquen activitats i exigeixen diferents capacitats.

Decisions operatives: Diàriament totes les empreses adquireixen productes o serveis (compren) als proveïdors, els transformen (fabriquen), els oferten als seus clients (venen) i s’encarreguen que aquests paguin pel producte o servei rebut (cobren), i també donen servei post venda.
Operar és realitzar, dur a terme quelcom o produir en les coses l’efecte desitjat. A l’empresa és el procés en el que a partir dels recursos utilitzats per la mateixa, s’obté el producte que s’ofereix al mercat.

Decisions de planificació: entre les que hi podem trobar activitats com seleccionar, contractar, dissenyar, assignar funcions, regular, implementar, formar, motivar, premiar, sancionar, etc.

Organitzar és planificar o estructurar la realització de quelcom, distribuint convenientment els mitjans materials i personals amb els que es compta i assignant-los funcions determinades.

Decisions estratègiques: Activitats relacionades amb la direcció com són diagnosticar, decidir, planificar, controlar, alinear.

Dirigir és dur a terme quelcom cap a la seva fita. És el procés d’actuar sobre el nivell de planificació i d’operació per arribar als resultats esperats.

Visió estratègica: analitza l’impacte de les decisions sobre la missió, mira cap a fora i el seu àmbit temporal és a llarg termini (3 o 5 anys).

Perspectiva de planificació: analitza l’impacte de les decisions o accions sobre els resultats de l’empresa amb un enfocament intern i el seu àmbit és anual.

Perspectiva operativa: es preocupa dels efectes d’una decisió sobre el dia a dia, i és una visió a curt termini.

L’estil de la direcció determina l’estructura i l’organització i la forma d’operar, pel que les possibilitats són infinites.

El disseny de l’estratègia de l’empresa comença amb una anàlisis i acaba amb una síntesis i es fa en 4 etapes bàsiques:

Anàlisis: descripció de l’activitat que realitza l’empresa i comparació amb els seus competidors.

1. Definició de les activitats de l’empresa: Com aporta valor afegit als recursos utilitzats per l’empresa?

2. Anàlisis del sector industrial escollit: Quines són les forces competitives amb les que cal enfrontar-se?

Síntesis: descripció de com pot ser més exitosa l’empresa.

3. Definició dels objectius corporatius: Quins són els objectius a llarg termini de l’empresa?

4. Formulació de la planificació de marketing: com arribarem als objectius previstos?

El procés de planificació estratègica comença amb l’elaboració del pla estratègic, seguit pel pla de marketing estratègic (que s’ha d’alinear amb el pla estratègic de l’empresa) amb una temporalitat d’entre 3 i 5 anys, i a continuació el pla de marketing operatiu per aconseguir els objectius marcats en el pla de mk estratègic.

A nivell corporatiu la planificació estratègica comença amb la definició de la missió de l’empresa, a partir de la qual s’han d’establir els objectius de l’empresa. Després l’empresa defineix quina serà la seva cartera de productes i serveis que ofertarà i la quantitat de recursos que hi dedicarà. Cada unitat de negoci, de producte o mercat elabora plans de mk més detallats que estiguin en consonància amb els objectius corporatius.

Document escrit

  • Element important que ha d’estar pensat pels qui el llegiran, analitzaran, aprovaran o invertiran.

un contingut sistematitzat i estructurat

  • Cal realitzar determinats estudis i anàlisis, ja que ha d’explicar el passat i el present, junt amb l’anàlisi del mercat deduir les possibles oportunitats o amenaces futures per l’empresa i les fortaleses i debilitats de la mateixa o dels seus competidors.
  • Indica els objectius de marketing fixats per l’empresa en un període de temps.
  • Desenvolupa estratègies a seguir per aconseguir els objectius fixats en el pla.
  • Es detallen els mitjans d’acció a partir de les estratègies que permetin aconseguir els objectius.
  • Reflecteix costos i resultats dels plans d’acció i els objectius. Es determinaran les despeses, el benefici i el marge de contribució.

Defineix clarament els camps de responsabilitat i els procediments de control

  • Implica que els objectius seran mesurables, i per tant s’analitzaran i explicaran les possibles desviacions sobre els objectius fixats i les accions correctores per superar les desviacions observades.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply