Què ha de contenir un Pla de Màrqueting?

Seguint amb el post anterior anem a desgranar i a explicar què ha de contenir cada un dels punts d’un Pla de Màrqueting: Resum executiu, Desenvolupament del pla, Conclusions, Presentació, Seguiment i actualització. El Resum executiu, tal i com apunta el seu nom, ha d’incloure la hipòtesis de base, de la qual es parteix, els objectius que persegueix el pla, la proposta final d’accions i el pressupost associat a cada una d’elles, i el calendari d’execució.

El Desenvolupament del Pla és el principal contingut d’aquest, i per tant constarà de diferents punts:

  • Punts fonamentals de l’anàlisi estratègica de l’empresa i l’entorn.
  • Objectius agregats de màrqueting, quantificats (quota de mercat, facturació, marge per línia de productes, etc.).
  • Estratègies generals de màrqueting, amb detall suficients si hi ha objectius contradictoris (ex: volum versus marge).
  • Anàlisi del sector i dels clients.
  • Estratègies de marketing digital proposades, organitzades per les mateixes àrees que les de MK general.
  • Accions i eines considerades, explicades en funció dels receptors.
  • Selecció final d’accions i eines.

Les conclusions seran un síntesi del pla que inclourà:

  • % facturació esperada de les accions i/o altres objectius.
  • % pla d’acció digital s/total màrqueting
  • % de cost /acció s/cost total màrqueting

Caldrà tenir també en compte que el pla s’haurà de presentar i defensar, per tant durant l’elaboració d’aquest s’haurà de pensar en la comunicació de la seva versió final, intentant mantenir un bon equilibri entre confidencialitat i implicació.

I per acabar aquest post destacar que perquè el pla de marketing sigui exitós cal fer un seguiment i un anàlisi periòdics, veure si funciona, o si no, si cal canviar algun punt, si està ben enfocat, si cal flexibilitzar, etc., perquè un pla de màrqueting és un document viu, no n’hi ha prou amb pensar, cal aplicar-lo i analitzar com funciona.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply