Com fer un anàlisi D.A.F.O?

Per a qualsevol persona o empresa que vulgui llançar un projecte, o fer un replantejament estratègic respecte al que ja té, una reflexió important és la que permet extreure l’eina de gestió anomenada anàlisi DAFO (SWOT en anglès): Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats.

Es tracta d’un senzill quadre, que consta de quatre parts diferenciades, les quals es completen amb els factors interns, que són les fortaleses i les debilitats del propi projecte  o de la pròpia organització, i els factors externs, que són els que venen de fora i consten de les oportunitats i les amenaces que presenta el sector i el mercat en el que es treballa, la combinació de tots aquests factors que poden condicionar l’èxit de la nostra empresa.

Alguns exemples d’amenaces podrien ser una crisi econòmica no prevista, entrada d’una nova competència directa o reaccions no previstes de la competència. I com a exemples de debilitats: No assolir la previsió de vendes prevista, falta de tresoreria,  problemes amb les persones sòcies, errors en l’aprovisionament del nostre producte, costos de producció superiors als previstos, trigar més temps del previst a assolir el punt d’equilibri, o problemes amb el finançament.

Com a exemples d’oportunitats es podria parlar d’un nínxol de mercat desatès i amb una necessitat no satisfeta relacionada amb el propi sector de l’empresa, una nova regulació que pot afavorir la comercialització d’un determinat producte, etc., i com a fortalesa es podria apuntar el fet de tenir un departament I+D completament dedicat al desenvolupament de nou productes que hagi ideat quelcom nou i amb molt potencial dins del mercat.

El DAFO s’ha convertit en una eina molt utilitzada ja que, de manera senzilla, permet veure la situació actual de l’empresa així com també entendre el context en el qual opera.

Un cop realitzat l’anàlisi el pas següent serà utilitzar-lo per crear una bona estratègia basada en Potenciar una fortaleses, reduir les debilitats, aprofitar les oportunitats i combatre les amenaces.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply