Emprenedors

Els punts bàsics d’un pla d’empresa

pla d’empresa

Aquest post el dediquem a emprenedors que tinguin una idea, i que tal i com hem fet nosaltres, vulguin “posar fil a l’agulla” i crear el seu propi negoci, un dels punts de partida és la creació d’un pla d’empresa en el que es descriguin els principals aspectes del projecte que es vol emprendre, i que serveixi com a full de ruta per tenir les idees molt clares i saber com s’estructurarà

Perquè internacionalitzar?

Mercat interior saturat. Combatre competidors estrangers, sobretot els asiàtics, i mantenir les vendes. Busca de mercats menys competitius o en una etapa diferent del cicle de vida del producte o servei. Aparició de nous mercats molt atractius. Incentius governamentals i dèficit comercial Accedir a un mercat més gran, poder assolir economies d’escala i reduir les despeses fixes com el...