Com calculem els costos i els marges comercials?

Imagen1Els costos se solen classificar atenent a diversos criteris, els més utilitzats són la classificació en costos directes i indirectes i costos fixes i variables.

Costos directes i indirectes: la classificació entre costos i indirectes té a veure amb el grau de relació amb un segment de l’activitat de l’empresa (un departament, un producte, etc)

  • Costos directes: són els que es poden identificar i assignar de forma clara amb un segment de l’activitat de l’empresa. La matèria prima o els components utilitzats en la fabricació d’un producte, també els sous dels treballadors són un cost directe del departament comercial.
  • Costos indirectes: els que poden ser repartits o assignats entre varis segments de l’activitat de l’empresa. El sou del director general no es pot assignar directament amb un producte o departament de l’empresa. Per aquest tipus de costos és necessari establir un criteri de repartiment.

Costos fixes i variables: Aquesta classificació es basa en el comportament del cost en funció del nivell d’activitat del negoci.

  • Costos variables: són els que l’import total varia en relació directa amb el nivell d’activitat del negoci. El cost dels pneumàtics d’una fàbrica d’automòbils és directament proporcional al número d’unitat produïdes o venudes (quatre o cinc per vehicle), d’igual manera, les comissions varien en funció de la xifra de vendes aconseguides pel venedor.

Imagen2

  • Costos fixes: els que l’import total queda constant independentment del nivell d’activitat d’un negoci. El cost del lloguer d’un local és sempre constant independentment de les vendes, igualment el personal de recepció o de seguretat.
    És important observar que al no variar l’import total respecte al nivell d’activitat, el cost per unitat sí que varia. El cost de transport d’un contenidor és fix independentment de si està ple o buit, però si el contenidor està carregat al complet, el cost per unitat serà molt inferior a si es transporta una sola unitat.

Imagen3

Els costos totals són la suma dels costos fixes més els variables:

Imagen4

Punt mort o Umbral de rendibilitat: una empresa hi arriba quan els seus ingressos igualen als seus costos, és a dir no té beneficis ni pèrdues.

Imagen6

Els ingressos totals s’obtenen multiplicant el nombre d’unitat venudes pel preu de venta.

Imagen5

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply