Què més hi ha al panell d’administració d’una plataforma wordpress?

Ajustos: Apartat que serveix per configurar totes les opcions que proporciona wordpress mitjançant les etiquetes. Generals: diverses opcions de configuració com el nom o descripció, url, horari, rols   de registre, disponibilitat de registre, etc. Escriptura: Opcions d’escriptura com la configuració de les publicacions mitjançant   correu o el servei d’actualització mitjançant   pings. Lectura: Algunes opcions...