Conceptualització i creació de webs i blocs

En el món on-line “la web és casa teva”, és l’element més important perquè una marca o negoci tingui una bona presència on-line i sigui visible. És un catàleg de presentació formal de l’empresa, la marca i els productes o serveis, i serveix peri explicar tot el que som i oferim, però és una eina més estàtica, ja que sol tenir poques seccions dinàmiques, sí que és habitual que hi hagi la secció notícies que explica les últimes novetats de l’empresa i es va actualitzant més o menys sovint, però la resta tan sols es canvia quan l’empresa canvia d’imatge corporativa o renova el seu catàleg de productes i serveis.

Un bloc és una eina dinàmica que permet actualitzar contingut i seccions constantment, és molt recomanable utilitzar-la quan l’organització té moltes coses a explicar sobre la seva marca i el seu sector a través dels posts, i té una característica molt positiva i és que ajuda molt al posicionament orgànic, ja que en cada post es poden posar etiquetes i categories i aquestes paraules clau són indexades per google i permeten aparèixer en les busques,  a més com que té una periodicitat de publicacions de continguts diària, setmanal o mensual dóna molt joc i les xarxes socials són les seves grans aliades per poder viralitzar les actualitzacions, arribar a molta més audiència i aconseguir participació i feedback.

És molt recomanable tenir una web i un bloc associat, de manera que s’utilitzi la web per presentar l’empresa i els productes i/o serveis i el bloc per crear contingut dinàmic, actual i fresc i sobre la marca.

Com ha de ser una web al 2018?

Estètica actual i atractiva

Cal transmetre una imatge corporativa visualment atractiva i actual perquè l’internauta empatitzi amb la marca i es quedi a la web el màxim temps possible.

Responsive

La pàgina web s’ha d’adaptar tant a PC, com a tablet, com a smartphone, i ha de ser visible, navegable i clicable en qualsevol d’aquests tres dispositius. la marca i es quedi a la web el màxim temps possible.

Coherència

Amb un estil comú a tota la plataforma, amb la imatge corporativa que permet identificar l’organització.

Menús de navegació clars

Amb no més de 6 o 7 pestanyes i amb una disposició del contingut de forma unitària i lògica a tota la web.

Contrast

Cal trobar l’equilibri harmònic entre la part visual del text, els enllaços i les imatges.

Color i tipografia

És important triar colors i tipografies que afavoreixin la usabilitat i la llegibilitat.

Espais blancs

És molt important utilitzar-los per no saturar la pantalla d’informació i per deixar que la web respiri.

Simplicitat

Amb un disseny clar i simple, que faciliti la navegació als usuaris.

Vols renovar o crear la pàgina web?

Contacta amb nosaltres i parlem!