Tipus d’objectius de marketing

marketing-estrategic-optimitzadaEl tipus d’objectius de marketing amb els que podem treballar Es poden classificar segons la jerarquia i naturalesa.

Segons la jerarquia:

Objectius estratègics: cap a on ha d’anar l’empresa?

Objectius tàctics: què cal fer per arribar a l’objectiu?

Objectius operatius: com es planteja cada etapa?

Segons la naturalesa:

Quantitatius: incrementar la participació en el mercat, en la rendibilitat o en el volum de vendes, en el nivell de satisfacció i fidelització de clients, o millores en la cobertura de distribució, la penetració, els beneficis o el marge de contribució.

Qualitatius: entre els que destaquen la notorietat i imatge del producte, servei o marca, la posició relativa que volem aconseguir en el mercat, la dimensió mínima necessària.

Quan una empresa aborda els mercats internacionals ha de fer front a tres reptes:

1.- Complexitat geogràfica: haurà de seleccionar els països i mercats idonis per l’empresa.

2.- Complexitat cultural: l’empresa ha de ser sensible a la diversitat cultural i les necessitats dels clients en cada mercat.

3.- Complexitat organitzativa: cal escollir la forma d’entrada idònia per cada mercat.

Pel que fa a la redacció dels objectius de marketing hi ha una tècnica anomenada SMART que és molt efectiva i consta de les següents regles bàsiques:

1.- Específic

2.- Mesurable

3.- Abastable

4.- Realista / Rellevant

5.- Temporal

1.- Específic: L’objectiu serveix per centrar la nostra ment cap a una determinada finalitat. Es recomana que en la definició s’inclogui un verb d’acció (fer quelcom per aconseguir quelcom) i a ser possible formulat en present. L’objectiu serveix per centrar la nostra ment en el que volem aconseguir. Un objectiu és com un imant cap al que volem anar. I ha de respondre a:

Què es vol aconseguir?

Perquè es vol aconseguir?

Qui ha de portar la iniciativa?

Quan es realitzarà?

A on es realitzarà?

2.- Mesurable: per poder determinat si s’hi ha arribat o no. Ha de respondre a la pregunta:

Quant es vol aconseguir?

3.- Abastable: cal plantejar reptes ambiciosos però realitzables.

4.- Realista / Rellevant: les accions necessàries per aconseguir els nostres objectius són viables o estan sota el nostre control.

5.- Temporal: Cal fixar una data pel seu compliment i ha de respondre a la pregunta:

– Quant s’aconseguirà?

 

 

 

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply