Tipus d’objectius de marketing

tipus d'objectius de marketing

En aquest post parlem dels tipus d’objectius de marketing amb els que podem treballar per aconseguir els objectius de l’empresa, es poden classificar segons conceptes com la jerarquia i la naturalesa.

Segons la jerarquia:

 • Objectius estratègics: cap a on ha d’anar l’empresa?
 • Objectius tàctics: què cal fer per arribar a l’objectiu?
 • Objectius operatius: com es planteja cada etapa?

Segons la naturalesa:

 • Quantitatius: incrementar la participació en el mercat, en la rendibilitat o en el volum de vendes, en el nivell de satisfacció i fidelització de clients, o millores en la cobertura de distribució, la penetració, els beneficis o el marge de contribució.
 • Qualitatius: entre els que destaquen la notorietat i imatge del producte, servei o marca, la posició relativa que volem aconseguir en el mercat, la dimensió mínima necessària.

Quan una empresa aborda els mercats internacionals ha de fer front a tres reptes:

 1. Complexitat geogràfica: haurà de seleccionar els països i mercats idonis per l’empresa.
 2. Complexitat cultural: l’empresa ha de ser sensible a la diversitat cultural i les necessitats dels clients en cada mercat.
 3. Complexitat organitzativa: cal escollir la forma d’entrada idònia per cada mercat.

Pel que fa a la redacció dels objectius de marketing hi ha una tècnica anomenada SMART que és molt efectiva i consta de les següents regles bàsiques:

 1. Específic
 2. Mesurable
 3. Abastable
 4. Realista / Rellevant
 5. Temporal

1.- Específic:

L’objectiu serveix per centrar la nostra ment cap a una determinada finalitat. Es recomana que en la definició s’inclogui un verb d’acció (fer quelcom per aconseguir quelcom) i a ser possible formulat en present. L’objectiu serveix per centrar la nostra ment en el que volem aconseguir. Un objectiu és com un imant cap al que volem anar. I ha de respondre a:

Què es vol aconseguir?

Perquè es vol aconseguir?

Qui ha de portar la iniciativa?

Quan es realitzarà?

A on es realitzarà?

2.- Mesurable:

Per poder determinat si s’hi ha arribat o no. Ha de respondre a la pregunta:

Quant es vol aconseguir?

3.- Abastable:

Cal plantejar reptes ambiciosos però realitzables.

4.- Realista / Rellevant:

Les accions necessàries per aconseguir els nostres objectius són viables o estan sota el nostre control.

5.- Temporal:

Cal fixar una data pel seu compliment i ha de respondre a la pregunta:

– Quant s’aconseguirà?

 

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply