Què vol dir marketing mix?

markerting-mixEl màrqueting mix recull el conjunt de variables sobre les quals l’empresa pot incidir per planificar les decisions comercials estratègiques. Aquestes variables són: el producte, el preu, la distribució i la comunicació.

Són decisions controlables relacionades amb els factors següents:

  • Les característiques del producte, el posicionament i la diferenciació respecte a la competència.
  • La fixació de preus i el marge de benefici.
  • Els canals de distribució del producte: majoristes, detallistes, Internet, etc.
  • La publicitat, les promocions del producte, les campanyes de relacions públiques, etc.

La definició i l’aplicació d’aquestes decisions queda recollida en la política de producte, de preu, de distribució i de comunicació.

Per explicar la importància d’una bona gestió del màrqueting mix comencem per una petita reflexió: recordeu el procés de compra d’un producte que hagueu adquirit recentment (un electrodomèstic, un aparell electrònic, un producte de bellesa, un vehicle, etc.). L’objectiu és que respongueu a les preguntes següents:

Com va sorgir la idea d’adquirir el producte?

Què us va fer decidir per aquest i no per un altre?

Què vau tenir en compte quan vau prendre la decisió?

On vau comprar el producte?

Qui va pagar el producte?

Qui fa servir el producte?

Les respostes a aquestes preguntes permeten que les empreses detectin les necessitats dels clients i que enfoquin les seves accions per tal de satisfer aquestes necessitats. Les empreses duen a terme investigacions comercials via enquestes, reunions de grup amb clients potencials, entrevistes en profunditat, etc., per recopilar informació que els permeti definir les polítiques de producte, preu, distribució i comunicació.

Totes aquestes qüestions que ens plantegem se les ha plantejat prèviament l’empresa quan ha decidit quin producte comercialitzar. Això és el que forma la política de producte, de preu, de distribució i de comunicació de l’empresa.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply