Els punts bàsics d’un pla d’empresa

pla d’empresa

Aquest post el dediquem a emprenedors que tinguin una idea, i que tal i com hem fet nosaltres, vulguin “posar fil a l’agulla” i crear el seu propi negoci, un dels punts de partida és la creació d’un pla d’empresa en el que es descriguin els principals aspectes del projecte que es vol emprendre, i que serveixi com a full de ruta per tenir les idees molt clares i saber com s’estructurarà.

A continuació hi ha els punts principals en els que cal pensar per crear el negoci, és important pensar detingudament i estratègicament en cada un d’ells perquè serviran de guia i perquè quedaran gravats en l’essència del projecte, contestar per escrit cada un dels apartats donarà forma a la idea principal, i se sabrà els passos que cal seguir.

1.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Presentació del projecte

 • Breu descripció de l’activitat
 • Origen de la idea / motius de la iniciativa
 • Estat i evolució del projecte

2. ELS PROMOTORS

Els promotors

 • Dades personals
 • Formació
 • Experiència professional relacionada amb l’activitat a emprendre
 • Situació laboral actual
 • Motivacions i objectius personals dels emprenedors

3. ÀREA DE MÀRQUETING

Descripció de l’activitat

 • Definició de l’activitat
 • Descripció tècnica dels productes o serveis
 • Principals característiques i qualitats
 • Aspectes innovadors o diferenciadors respecte d’altres productes/serveis ja existents
 • Necessitats que pretenen satisfer

El mercat

 • Sector d’activitat
 • Àmbit geogràfic
 • Tendència i evolució del mercat
 • Anàlisi del perfil dels clients

La competència

 • Relació i descripció de les empreses competidores (dimensió, mitjans humans, zona influència, preus, posicionament, gamma de productes, tecnologia, …)
 • Punts forts i punts febles de la competència i comparació amb el projecte empresarial
 • Diferencial competitiu

La distribució

 • Canals de distribució (a l’engròs, al detall, amb representants, etc.)

Promoció i publicitat

 • Definició de la imatge de l’empresa
 • Descripció de mitjans i accions per donar a conèixer el producte o servei

Estratègia de preus

 • Preus de venda dels productes o serveis
 • Preus de referència en el mercat (preus dels competidors)
 • Política de fixació de preus

4. ÀREA DE PRODUCCIÓ

Producció

 • Descripció del procés de producció dels productes i/o de prestació dels serveis
 • Tecnologia aplicada

Instal·lacions i equipaments

 • Localització de l’empresa
 • Instal·lacions, condicionament del local.
 • Equipaments necessaris: maquinària, mobiliari, equips informàtics …

5. ÀREA D’ORGANITZACIÓ

 • Personal necessari
 • Definició de llocs de treball. Funcions i responsabilitat
 • Organigrama
 • Formes de contractació i retribució
 • Evolució

6. ÀREA JURÍDICA I FISCAL

 • Determinació i justificació de la forma jurídica
 • Tràmits de constitució de l’empresa
 • Legalització de l’activitat
 • Altres tràmits específics segons l’activitat
 • Aspectes fiscals a tenir en compte: impost de societats, IRPF, IVA, …

7. ÀREA ECONOMICOFINANCERA

 • Pla d’inversions i de finançament inicial
 • Compte de resultats mensual per al 1r any
 • Compte resultats previsonal a 3 anys
 • Pla de tresoreria per al 1r any
 • Punt d’equilibri

Veient tots aquests apartats es pot pensar que és una tasca molt dura de fer, però cal explicar que es pot buscar ajuda a través de les oficines de promoció econòmica de cada localitat, en les que hi ha departaments especialitzats en recolzar a emprenedors a definir el seu model de negoci, i presten una ajuda molt important en camps com la definició fiscal, i també especialment en tota l’àrea econòmico financera que pot ser complicada per una persona que desconegui aquest món.

Des de “Marketing per tu” oferim serveis especialitzats en assessorament de la part de marketing i comunicació i ajudem a definir el concepte de negoci, la idea principal de comunicació, prestem serveis d’anàlisi del sector i de la competència, de la definició dels públics objectius, ajudem a marcar els objectius estratègics als que es vol arribar i a partir d’aquí creem un pla de marketing i comunicació complert; no cal dir que estarem encantats de poder ajudar-vos en la creació del vostre projecte.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

(3) Comments

Leave a Reply