Quines són les variables del microentorn del marketing?

Els elements del microentorn empresarials són aquells més propers a l’organització i sobre els que es pot actuar d’una forma més directa, com:

  • Els proveïdors

Per aDISTRIBUIDORS funcionar normalment, les empreses necessiten molts productes, i de diversos tipus, tant per a incorporar-los directament als processos productius i de comercialització, com per a dur a terme altres activitats relacionades.

 

  • Els intermediaris

comunicarQuan l’empresa s’adreça a un nombre molt elevat de consumidors, que es reparteixen en una àmplia àrea geogràfica, és habitual que opti per comercialitzar els productes per mitjà d’intermediaris, en lloc de crear una xarxa pròpia per a distribuir-los directament.

  • El mercat

mercat empresarialLes accions de màrqueting de l’empresa tenen com a destí el mercat i estan condicionades per les característiques que li són pròpies. Sota la perspectiva del màrqueting, el mercat es compon de les persones que, o bé són compradors actuals del producte, o bé es poden convertir en compradors en un futur pròxim.

Els mercats es poden classificar d’acord amb les característiques dels compradors que en formen part. Així, doncs, podem distingir entre els mercats de particulars i els de les organitzacions.

  • La competència

ANÀLISI COMPETÈNCIAL’entorn competitiu està format pel conjunt d’empreses que miren de satisfer la mateixa necessitat o grup de necessitats dels consumidors als quals s’adreça la companyia.

Sovint l’entorn competitiu en què actua l’empresa és extraordinàriament agressiu i, moltes vegades, té un caràcter global. En aquests casos, es fa especialment necessari analitzar la competència des de la perspectiva del màrqueting, amb la intenció de conèixer quin efecte poden tenir les seves decisions sobre l’estratègia i els resultats de l’empresa.

El coneixement de totes aquestes variables i la utilització estratègica pot portar a l’empresa a tenir més probabilitats d’èxit!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply