Parlem molt de màrqueting, però exactament què és?

màrqueting
màrqueting

El màrqueting és el procés que permet comercialitzar els productes de l’empresa en el mercat. És un procés orientat a la satisfacció del client i a l’obtenció de beneficis per a l’empresa. 

Com veieu, gestionar el màrqueting implica comercialitzar un producte, és a dir, tenir una idea per crear un producte, desenvolupar-lo, fixar-ne un preu, decidir com el podem fer arribar al consumidor, donar-lo a conèixer, mantenir l’interès del consumidor envers el producte, lluitar contra les accions de la competència, etc. Tot això són objectius del màrqueting. Les vendes o la publicitat són algunes de les accions de màrqueting que portem a terme, però un programa de fidelització de clients o la millora d’un producte són accions tan importants o més.

Satisfer els clients és un dels objectius fonamentals del màrqueting. Un client està satisfet quan cobrim les necessitats que té, i aquestes poden ser necessitats bàsiques (com cobrir la sensació de gana o de fred) o desitjos més capritxosos: tenir un mòbil d’àmplies prestacions per poder-se comunicar, jugar, connectar a Internet, capturar imatges, reproduir música i vídeo, fer videoconferències, etc.

Aquests desitjos els anomenem motivacions. Davant una necessitat, com pot ser l’adquisició d’un rellotge, hi poden haver diverses motivacions que influenciïn com la satisfem. Un rellotge cobreix la necessitat de donar l’hora. Si només volem cobrir la necessitat bàsica comprarem un rellotge de poques prestacions que informi de l’hora, però això no és el que passa habitualment.

Quan anem a comprar un rellotge tenim en compte altres factors relacionats amb les nostres motivacions. Escollim un rellotge amb un disseny que ens atregui i d’una marca que ens ofereixi fiabilitat, fins i tot prestigi i distinció.

També ens podem fixar en models que més enllà de l’hora ens proporcionin un cronòmetre, la data o fins i tot la temperatura exterior. També podem estar condicionats pel preu, per l’opinió de les nostres amistats i per les tendències actuals.

Quan una empresa pensa a comercialitzar un producte, més enllà de les necessitats bàsiques que ha de cobrir, pensa quines motivacions té el consumidor per comprar-lo. Aquestes motivacions depenen de la capacitat econòmica, de factors socials i de factors culturals.

Des de la seva aparició a principis del segle XX, el màrqueting és una disciplina científica que ha estat en constant evolució i, per tant, s’ha anat definint segons la finalitat que se li atribuïa en cada moment. En els seus orígens, el màrqueting es considerava una branca de l’economia aplicada que estudiava els canals de distribució però poc després va passar a ser concebut com una disciplina de l’administració empresarial o management que s’ocupava de les tècniques per augmentar les vendes. Des de principis del segle XXI, el màrqueting ha estat reconegut com una ciència aplicada del comportament que pretén comprendre les relacions entre els compradors i els venedors (Santesmases, 2004).

L’any 2007, l’American Marketing Association (AMA) va definir el màrqueting com “l’activitat, grup d’institucions i processos per crear, comunicar, distribuir i intercanviar les ofertes que tinguin valor per als consumidors, els clients, els socis o per a la societat en general”. En aquest concepte hi ha un canvi important respecte a la definició anterior: la substitució de satisfacció per la creació de valor com a element central del màrqueting. En aquest procés de creació de valor, els consumidors hi participen activament.

Aquesta nova concepció del màrqueting representa un canvi important perquè considera que el valor no es crea a les fàbriques o a les botigues, sinó a través de l’ús i el consum de béns i serveis.

La creació de valor d’un cotxe no es produeix a la fàbrica, sinó cada vegada que una persona l’utilitza per desplaçar-se.

Les xarxes socials són un exemple de creació de valor conjunta. L’organització d’aquestes xarxes s’encarrega de proporcionar els recursos necessaris i de gestionar la relació, però és l’usuari qui, a partir d’aquests recursos, gestiona informació, fotografies, participació en fòrums, etc.

La concepció actual del màrqueting és precisament aquesta, és a dir, el conjunt de processos i recursos que s’utilitzen per desenvolupar propostes de valor i afavorir el procés de generació de valor.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply