Objectius d’un pla de marketing digital

marketing onlineDes de “Marketing per tu” defensem a ultrança la planificació estratègica abans de començar qualsevol acció de marketing, sempre aconsellem que les accions que realitzem i les eines que utilitzem han de respondre a uns objectius prèviament marcats, i en aquest post d’avui volem parlar precisament de quins poden ser els objectius perseguits alhora d’iniciar la nostra aventura en el món digital.

 

De forma genèrica es podrien establir 4 grans objectius:

objectius pla de marketing digital1.- El desenvolupament del canal de comunicació digital per tal d’establir relacions de fidelització i de feedback amb els clients i els potencials.

2.- Potenciar l’experiència del consumidor entorn a la marca i al negoci a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació socials.

3.- Optimitzar la notorietat de l’empresa complementant l’activitat comercial i de marketing amb l’ús del canal digital.

4.- Fomentar la socialització i la interacció amb els públics objectius.

I de forma més pràctica i funcional podem parlar de:

objectius II1.- Escoltar el què diuen els consumidors a la xarxa sobre el negoci i per tant dissenyar eines que permetin mantenir-hi un diàleg i així afavorir l’intercanvi d’opinions.

2.- Idear un nou enfocament centrat en les persones a través de la creació de continguts a la xarxa sobre el sector, la marca, i el producte, que permeti compartir i generar experiències.

3.- Promoure l’experiència de consum del target traient partit del fet que les xarxes socials promouen experiències visuals i auditives a través d’internet i generen continguts atractius a la xarxa.

4.- Establir una relació de confiança i proximitat amb els consumidors creant una comunitat que englobi tant al negoci com al públic.

5.- Arribar a aconseguir que els clients s’interessin per l’empresa, guanyar-los, enlloc d’haver d’anar-los a buscar a través dels mitjans tradicionals.

6.- Establir un flux de diàleg constant entre els consumidors i nosaltres per tal que percebin el projecte com quelcom proper a ells.

7.- Conèixer de primera mà el què opinen els consumidors a la xarxa.

8.- Promoure la difusió de la marca a través del boca-orella com a canal complementari a la publicitat tradicional.

9.- Aconseguir que els consumidors també interactuïn entre ells i amb l’empresa a través dels mitjans socials i digitals, i promoure especialment la conversa amb els clients i potencials.

La definició dels objectius serà bàsica per idear una planificació estratègica que inclogui les eines digitals necessàries per tal d’aconseguir-los.

Com sempre si teniu alguna aportació estarem encantats que la compartiu amb nosaltres.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply