Que tenen a veure la personalitat i la identitat de marca?

Per parlar d’aquest tema farem un símil amb les persones: cada individu té unes característiques concretes que el fan ser ell mateix i el diferencien de la resta, té uns principis, uns valors i unes creences profundes i interiors, alhora aquest individu vol ser percebut d’una determinada manera per les altres persones, i per tant parla i actua en conseqüència amb aquesta imatge que vol transmetre, però al mateix temps els altres el perceben d’una manera concreta que pot ser semblant a la que vol transmetre, amb lleugeres diferències o d’una forma completament diferent.

Doncs aquest exemple ens serveix per parlar de les marques i dels conceptes que hi van associats:

* La identitat d’una marca són les característiques pròpies segons les que aquella marca ha estat concebuda, els valors, les diferències, les avantatges, les coses positives, també les negatives, és la forma com ha estat dissenyada, els atributs que la diferencien de la resta de marques del mercat.

* El posicionament d’una marcaés la imatge que els clients o els clients potencials es formen d’ella a la seva ment, el que pensen en funció de les comunicacions, percepcions i experiències que han tingut amb ella.

* I la Imatge d’una marca és el resultat d’haver mesurat a través de diferents eines, com enquestes, estadístiques, etc., la imatge final que els consumidors s’han creat d’aquella marca.

En resum primer es defineix la marca, després es projecta la posició de la marca seleccionada i finalment es mesura la imatge final d’aquella marca. Després de mesurar-la cal veure si la imatge de marca i la identitat de la marca es corresponen, si no és així caldrà aplicar eines i mesures per corregir-ho.

Per això és tant important dissenyar adequadament la identitat d’una marca, ja que és la que posteriorment ens ajudarà a establir una relació entre aquesta i el consumidor; cal intentar concebre la identitat de marca per apropar-se al conjunt de persones que conformem el públic objectiu, ja que els éssers humans sempre busquem trets de personalitat semblants als nostres, per tant l’objectiu és que d’aquesta mateixa manera els nostres clients o potencials s’identifiquin amb la personalitat que hem creat per la nostra marca.

Amb el temps i l’evolució dels mercats en els que es mou, la marca pot canviar alguns elements de la seva forma o de la seva textura, però mai la seva proposta de valor, aquí tornarem amb l’exemple inicial de les persones, que anem evolucionant amb el temps, però la nostra essència, allò que fa que siguem nosaltres mateixos mai no canvia.

Segons tot això cal tenir molt present que per aconseguir un bon posicionament cal agafar la part de la identitat de la marca que la fa diferent de les altres de la competència, i comunicar aquests valors activament al target desitjat, per aconseguir que aquest es faci la imatge mental desitjada de la nostra estimada marca.

Per exemplificar aquest post us deixo la nostra marca i aquest enllaç a un dels nostres primers posts on explicàvem en què consisteix la identitat de “Marketing per tu”, també us convidem a la reflexió per veure si realment la vostra imatge mental es correspon amb la identitat de plantejada:

cropped-cropped-cropped-logotip-mkxtu-cmyk-cdr-gran1.jpg

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply