Crowdfunding?

Crowdfunding és un terme anglès molt lligat a internet i a les noves tecnologies, significa financiació en massa o per subscripció, i és la cooperació col·lectiva d’un grup de persones per aconseguir recursos monetaris i d’altres tipus, seria una mena de micromecenatge que es vehicula a través de la xarxa per tal de finançar esforços o iniciatives de persones o organitzacions, que persegueixen diferents propòsits com per exemple artistes buscant recolzament dels seus seguidors, campanyes polítiques, i fins i tot finançament per la creació de nous projectes empresarials.

Crowdfunding
Crowdfunding

El precedent del Crowdfunding serien les donacions, però gràcies a les xarxes socials aquest concepte ha rebut molta atenció mediàtica i les noves tecnologies de micro pagaments segurs han simplificat el procés per tal d’obtenir donacions de persones interessades en un projecte en concret, i actualment està sent utilitzat per tot tipus de sectors i projectes; la recompensa que es dóna a canvi de la donació pot ser relacionada amb el projecte que es realitzarà, o també pot estar enfocada a la promoció de la persona que realitza la donació.

Existeixen uns 5 models de Crowdfunding:
1.- Basats en donacions: Els que fan les aportacions monetàries no esperen beneficis.
2.- Basats en recompenses: Els que fan la donació esperen una recompensa a canvi de la seva contribució.
3.- Basats en accions: S’inverteix en massa en una empresa i es reben accions o participacions d’aquesta.
4.- Basats en préstecs: Es finança en massa a través de préstecs o crèdits a una empresa a canvi d’un tipus d’interès.
5.- Basats en royalties: S’inverteix en un projecte o empresa i s’espera una part simbòlica dels beneficis.

Aquesta pràctica té els seus orígens en el món de la música, ja que grup com Marillin o Extremoduro han arribat a finançar les seves gires a través del Crowdfunding; el món del cinema també n’ha fet ús i s’han pogut finançar pel·lícules a través d’aquest sistema; a partir d’aquí han sorgit diverses plataformes com Lánzanos, Verkami, o Impulsa’t que utilitzen el Crowdfunding per finançar projectes molt diversos.

Aquest mètode pot permetre que idees creatives que no encaixin amb els patrons que marquen les entitats financeres convencionals puguin obtenir recursos a través del recolzament i la solidaritat de grans grups de persones, com a inconvenient es podria comentar el fet que cal divulgar el projecte quan encara no està finalitzat i per tant estar exposat a que es copiï la idea, però en un moment com l’actual la solidaritat col·lectiva és un dels grans béns que tenim en aquesta societat i que pot ajudar a molts emprenedors amb grans idees a tirar endavant el seu projecte!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply