La informació és poder?

pl mk int.Sí, la informació és poder perquè disposar de totes les dades redueix riscos, la possibilitat d’èxit pot dependre de la comprensió de la situació que les dades analitzades poden suposar, no s’ha de deixar res a l’atzar.

Per una empresa en el mercat és fonamental:

Ordenar el que necessita saber

Verificar com es pot obtenir

Determinar el grau de prioritat de la informació a obtenir.

Internet és un gran aliat per cal organitzar-se per:

Saber el què es busca

Buscar les dades o fer-les buscar (a través d’institucions o empreses de serveis)

Analitzar els resultats

Prendre la decisió empresarial respecte al mercat

A l’hora de buscar la informació serà important:

Accedir a un tipus de clients (informació clients)

Treballar en un sector econòmic (informació sectors)

Estar subjecte a normatives i situacions (informació temàtica)

Desenvolupar-se en les circumstàncies concretes d’un país (informació país).

En aquest quadre es pot veure un resum de la informació que cal localitzar:

País Mercat Sector Activitat Àrees temàtiques
Temes supracionals: Mercosur, Nafta Estadístiques Sectorials Organismes i Associacions
Informació global del país Classificació sectorial Legislació i fiscalitat
Guies de Negoci Estudis de Mercat Estadístiques
Guies País Clients, Agents, Distribuïdors Contractació personal
Informació sobre implantació comercial Activitats promocionals Negociació Intercultural
Inversió Directa Notícies del sector Logística i transport
Marketing

 

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply