Què és el producte en el marketing mix?

Hi ha molts autors que han parlat i definit el producte en el marketing mix,en aquest post parlarem de Levit, que va definir el concepte de producte complert, en el que tot producte es composa de 4 àrees: el producte genèric, l’esperat, l’augmentat i el producte potencial, i *Kotler va afegir un quint component: el producte basic.

preu paquet de productesEl producte basic: Quan comprem un cosmètic no comprem la seva composició específica, sinó bellesa, autoestima, etc. El que ens pot aportar una rentadora és temps per poder dedicar a altres coses. Les empreses informàtiques no venen ordinadors sinó que solucionen necessitats d’informació.

El producte genèric: És la versió bàsica del producte, com senyala Levit és la llicenciatura per ser advocat, un préstec d’un banc, per un minorista una botiga amb existències. Però no tots els productes són igual, ni totes les llicenciatures a totes les universitats són iguals. Però en la majoria dels casos les diferències no són apreciades. Són més importants els components esperats del producte.

El producte esperat: Representa les condicions mínimes perquè es produeixi la compra d’un producte.

Per un producte industrial la flexibilitat i quantitat a les entregues, els termes del contracte, les variacions de preu, o les facilitats d’ús del producte. Independentment de les bones qualificacions d’un advocat pot no tenir el caràcter desitjat pels clients. Solament es podrà vendre el producte genèric si es compleixen les expectatives dels clients.

El producte augmentat: La diferenciació no solament es limita a donar als clients el que esperaven. Quan un equip electrònic inclou un mòdul de diagnòstic per detectar errors, el producte va més enllà d’allò esperat o exigit pel client. Quan el proveïdor supera les expectatives del client, ens trobem davant d’un producte augmentat.

El producte potencial: És tot allò que es pot fer per atreure i mantenir als clients. Les condicions econòmiques, les estratègies de negocis, els desitjos dels clients, les condicions competitives, serà el que defineixi el producte. El producte esperat per alguns clients pot ser que sigui el producte potencial per altres i quelcom que és considerat bàsic quan l’oferta és escassa, pot ser un producte esperat quan l’oferta és abundant.

Pel que fa a la classificació de productes,

Segons Kotler existeixen fins a 10 categories susceptibles de ser comercialitzades:

 1. Els béns físics: Representen la part més important de la tasca de marketing de molts països
 2. Serveis: A mesura que els països avancen, el pes dels serveis a l’activitat econòmica augmenta.
 3. Experiències: Combinant béns i serveis és possible crear, presentar i vendre experiències com starbucks o disneyword.
 4. Esdeveniments: També es poden vendre Esdeveniments que es celebren cada cert temps com els jocs olímpics, espectacles musicals, etc.
 5. Persones: La gestió de celebritats mou molt negoci al món.
 6. Llocs: Les ciutats, les regions i els països competeixen per atreure empreses que vulguin invertir i establir-se.
 7. Propietats: Tant immobiliàries com mobiliàries es compren i es venen i això dóna lloc a accions de marketing.
 8. Persones: La gestió de celebritats mou molt negoci al món.
 9. Llocs: Les ciutats, les regions i els països competeixen per atreure empreses que vulguin invertir i establir-se.
 10. Propietats: Tant immobiliàries com mobiliàries es compren i es venen i això dóna lloc a accions de marketing.
 11. Idees: Tot producte o servei neix d’una idea per satisfer una necessitat.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply