Com mesurar els resultats del pla de comunicació?

No es pot donar per finalitzar un pla de comunicació on-line si no s’ha definit com es mesuraran els resultats de tots els elements detallats en el pla, per aquest motiu és molt important haver segmentat correctament els objectius que es busquen, i les campanyes que es duran a terme per aconseguir-los, i en quin període de temps.

Per mesurar l’èxit es poden mesurar aspectes com el nombre de fans al facebook, el nombre de seguidors al twitter, les visites a la web, les que provenen de les xarxes, etc., tot això es pot fer a través de quadres de seguiment en els que mensualment es marcaran els aspectes que siguin destacables en funció dels objectius concrets.

ROIUna altra forma de mesura és el ROI (Return On Investment) que és el retorn de la inversió i calcula la rendibilitat de les accions amb indicadors financers, es calcula a través de la següent fórmula: Benefici net = ingressos – despeses.

A vegades el ROI pot ser difícil de calcular perquè no és el mateix guanyar 100 € amb una campanya si la inversió ha estat de 1.000 € que si ha estat de 5.000 €. Per aquest motiu hi ha una altra fórmula per calcular el ROI que és: (benefici net / despeses) x 100, de manera que si s’ha invertit 1.000 € i se n’han guanyat 100 amb la fórmula: (100/1.000) x 100 = es veu que en aquest cas el benefici és d’un 10%, i en el cas d’haver invertit 5.000 € i haver-ne guanyat 100 € es veu que : (100/5.000) x 100 dóna una benefici del 2%.

En la mesura dels resultats també cal tenir en compte aspectes com els recursos humans invertits, tan interns, com externs, la tecnologia utilitzada, i altres temes com la publicitat, el disseny, les promocions, etc.

En quant als beneficis, a part dels monetaris, hi ha elements com augments de socis, de vendes, de donatius, de fidelització, o reducció de temps que també es podent tenir en compte.

Per tant determinar com es mesurarà l’èxit del pla de comunicació és un altre dels elements claus de la planificació estratègica!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply