Com crear una plataforma wordpress?

REVOLUCIÓ DIGITAL IIIPer crear una plataforma wordpress podem escollir entre dues opcions: wordpress.com, es tracta d’una plataforma de bloc i gratuïtament o amb un cost molt reduït podem crear una plataforma que actuiï com a bloc o com a web/bloc; i wordpress.org, en aquest cas es pot fer una web més professional i cal instal·lar la plataforma wordpress amb el propi domini i servei de hosting.

núvol IIWordPress.com és la més senzilla, ja que podem crear un compte directament a wordpress de manera que el nostre lloc ja aparegui instal·lat per defecte dins els lloc web de wordpress.com.

Aquest procés és molt senzill, però té algunes limitacions que fan que el lloc web no sigui tan personalitzable, però per començar a treballar amb wordpress és una opció molt recomanable. També cal comentar que les dues plataformes són molt similars.

En el segons cas: wordpress.org caldrà descarregar els arxius d’instal·lació de wordpress per posteriorment instal·lar-los en un servei d’allotjament (hosting, alguns ja en disposen de servei d’instal·lació, com cdmon.com) que caldrà contractar a internet.

Per tant per crear un lloc web amb wordpress.org ens caldrà:

1.- Buscar i descarregar els arxius d’instal·lació de wordpress: És el primer que caldrà fer i els podrem trobar a la següent direcció: http://es.wordpress.org/:

  • La famosa Instalación en 5 minutos
  • Descarga el paquete de la última versión WordPress y descomprímelo en una carpeta vacía de tu ordenador.
  • Abre el archivo wp-config-sample.phpcon un editor de texto plano y rellena los datos de la conexión a tu base de datos.
  • Guarda el archivo como wp-config.php.
  • Sube todo a tu servidor.
  • Abre http://tudominio.com/wp-admin/install.php en tu navegador. Con esto deberán crearse las tablas necesarias para tu sitio. Si hay algún error, haz el favor de revisar tu archivo wp-config.phpy probar de nuevo. Si vuelve a fallar visita los foros de soporte(en inglés) con todos los datos que puedas aportar.
  • Anota la contraseña que se te proporcionará o elígela tu mismo (desde WordPress 3.0 y en versiones anteriores se genera automáticamente).
  • El programa de instalación te enviará entonces a la página de acceso. Accede con el nombre de usuario elegido (o  adminen versiones anteriores a WordPress 3.0) y la contraseña creada durante la instalación. Ahora podrás hacer clic en ‘Perfil’ y cambiar la contraseña.

2.- Allotjament: A continuació caldrà crear un compte amb algun proveïdor d’allotjament (hosting). Una opció és buscar-ne algun de gratuït com: www.000webhost.com

3.- Accés FTP: Caldrà tenir accés mitjançant FTP al servidor del nostre proveïdor de hosting per tal de poder pujar tots els arxius d’instal·lació de wordpress. Una opció és utilitzar Filezilla: https://filezilla-project.org/

4.- Editor de pàgines web: Al llarg del procés caldrà editar un dels arxius .php per poder instal·lar wordpress correctament. No cal fer aquesta edició amb un editor web (ho podem fer amb el mateix bloc de notes), però si s’opta per fer-lo servir aquí hi ha algunes possibles opcions: Adobe Dreamweaver o Kompozer.

5.-  Els continguts de la nostra pàgina: Aquest apartat caldria haver-lo realitzat prèviament, i tenir un esquema amb l’estructura que ha de tenir la web, i a ser possible els continguts (textos i imatges) de les diferents seccions.

6.-  Cal tenir molta paciència: No sempre surten les coses a la primera, i és normal encallar-se durant el procés.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply