Què és wordpress?

wordpressWordPress és un sistema de gestió de contingut (Content Management System o CMS) enfocat a la creació de blocs i també de webs. Amb aquest sistema no cal conèixer codis, ni tenir coneixements de programació. És una forma per poder crear una pàgina web de manera professional sense massa coneixements de disseny web.

Els CMS són unes eines destinades al desenvolupament de pàgines web on-line perquè tenen un panell d’administració, que permetrà configurar de forma interactiva la pàgines, escollint plantilles, pujant arxius, afegint noves funcionalitats, etc.

Una de les principals avantatges dels CMS és que permeten separar la part de disseny web, de la de gestió de continguts, de manera que un cop haguem escollit i treballat el nostre disseny, tan sols caldrà anar afegint els continguts. Així es podrà automatitzar tot el procés de desenvolupament i facilitar totes les tasques relaciones amb la gestió del lloc web sense haver de preocupar-nos pel disseny de la web, ja que quedarà configurat i pre-establert

Una de les principals avantatges de wordpress és que és una eina gratuïta i fàcil d’utilitzar; també és molt personalitzable i la podem adaptar a les nostres necessitats si som capaços de fer un plantejament adequat i treure-li el màxim partit.

Hi ha una sèrie d’eines complementàries on-line, com els widgets, els plugins i els temes que faciliten la màxima personalització de la pàgina.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply