Creació d’una botiga on-line: Comencem pel principi

Des de “Marketing per tu” iniciem una nova faceta en els nostres serveis, en breu començarem també a impartir classes i ens estrenarem amb un curs sobre creació de botigues on-line per petits comerços, farem una repassada general de tots els elements que cal tenir en compte abans de crear un e-commerce, començant pel principi i definint que és el comerç electrònic (també conegut com a e-commerce de l’anglès Electronic Commerce): és una transacció comercial en què les parts involucrades interactuen de manera electrònica en lloc de fer-ho de la manera tradicional amb intercanvis físics a través del tracte físic directe.

E-commerce
E-commerce

El comerç electrònic consisteix en la compra i venda de productes o de serveis per mitjans electrònics, tals com Internet i altres xarxes d’ordinadors. La quantitat de comerç duta a terme electrònicament ha crescut extraordinàriament a causa de la propagació d’Internet en el món desenvolupat. Una gran varietat de comerç es realitza d’aquesta manera, estimulant la creació i ús d’innovacions com ara la transferència de diners electrònica, l’administració de cadenes de subministrament, el màrqueting per Internet, el processament de transaccions en línia, l’intercanvi electrònic de dades, els sistemes d’administració de l’inventari, i els sistemes automatitzats de recol·lecció de dades. El comerç electrònic normalment fa servir Internet en algun punt del cicle de la transacció, encara que pot abastar una gamma més àmplia de tecnologies, com ara el correu electrònic.

Un gran percentatge del comerç electrònic s’utilitza completament per a articles virtuals (programari i derivats en la seva majoria), així com l’accés a contingut premium d’un lloc web; però la majoria del comerç electrònic involucra el transport d’objectes físics d’una manera o altre.

El comerç electrònic realitzat entre empreses s’anomena en anglès Business-to-business o B2B. El B2B pot estar obert a qualsevol que estigui interessat (com l’intercanvi de mercaderies o matèries primeres), o bé estar limitat a participants específics prequalificats (mercat electrònic privat).

El comerç electrònic on les operacions comercials són entre una empresa i un usuari final s’anomena Business to Consumer o B2C, empresa a consumidor. El comerç electrònic amb operacions entre empresa i administració pública és el Business to Administration o B2A.

Tipologies de comerç electrònic:

Tenint en compte els agents implicats, podem distingir quatre categories de comerç electrònic:

Business to Consumer (B2C): es refereix a les relacions que s’estableixen entre l’empresa i el client final a través d’un portal web, el qual proporciona els mitjans necessaris per tal de possibilitar el procés de compra.

Business to Business (B2B): model de negoci que facilita qualsevol transacció o flux d’informació entre empreses per la via electrònica en qualsevol àmbit de la seva activitat.

Business/Consumer to Administration (B2A/C2A): model que facilita la gestió de transaccions entre empreses o particulars i els òrgans administratius a través de la xarxa.

Administration to Business (A2B/A2C): model pel qual l’Administració presta servei al ciutadans i a les empreses per Internet per facilitar-los la gestió dels diversos tràmits.

Consumer to Consumer (C2C): model de negoci basat en transaccions entre consumidors on una empresa mediadora apropa l’oferta i demanda d’articles als compradors potencials finals. La seva finalitat és facilitar la comercialització de productes i/o serveis entre particulars.

Peer to Peer (P2P): es tracta d’un intercanvi electrònic en el qual ambdues parts tenen les mateixes capacitats i drets. Aquest model permet que els usuaris puguin intercanviar fitxers (coneixements, habilitat, serveis…) sense l’existència necessària d’una transacció monetària, utilitzant el software d’un tercer.

I fins aquí el primer dels posts del nou curs de creació de botigues on-line que inciarem el proper dilluns!.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply