Com redactar posts perfectes a Instagram?

Encara que el protagonisme total a Instagram és de les imatges, és també molt important redactar posts perfectes per aconseguir publicacions “rodones” que segueixen l’estratègia marcada i que ajudin a aconseguir els objectius, cal ser fidels a la imatge de la marca, i intentar escriure textos interessants, inspìradors, divertits i creatius. En aquest post explicarem com fer-ho:

  • És vital començar amb allò més important, perquè el primer que veuran els usuaris són les tres o quatre línies de l’inici.
  • Sempre que es busqui interacció cal fer  al que s’anomens “call to action” (crida a l’acció), això vol dir usar verbs d’acció per incentivar als usuaris a fer alguna acció, com per exemple “fes m’agrada”, “clica”, “compra”, etc.
  • Fer preguntes és també una forma clara i directa de buscar interacció amb les respostes que hi hagi.
  • Una altra manera de crear interacció és demanar als usuaris que etiquetin a les seves amistats.
  • Mencionar a altres comptes també ajuda a tenir més activitat perquè les mencions solen tenir com a resposta alguna acció.
  • Els concursos serveixen per augmentar la interacció i els seguidors.
  • Els emojis ajuden a fer més atractiu i proper el missatge, és recomanable utilitzar-los en cada publicació.
  • Els hashtags, tal i com vam explicar a l’anterior post, ajuden a situar la marca en una línia temàtica important i per tant a guanyar visibilitat, és important no abusar-me, i si és possible col·locar-los al mig del text, ressaltant les paraules clau que contingui, i si no al final de tot.
  • Cal adaptar el text i el missatge al to col·loquial d’Instagram, no és una xarxa social formal, i per tant cal parlar de forma més relaxada i divertida.
  • No cal fer una gran parrafada per crear interès, es poden fer textos breus sempre que comuniquin alguna cosa.

Queda clar que per comunicar de forma adequada a les xarxes socials, i en aquest cas a instagram, cal fer-ho de forma programada i estratègica, pensant en el què es vol dir i com es dirà i no deixant lloc a la improvització!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply