Què vol dir usabilitat web? I perquè serveix?

La usabilitat web és un terme que es refereix a la facilitat amb què un usuari mitjà pot navegar i aconseguir el que desitja en una pàgina web.

Si l’objectiu de la web és maximitzar el nombre de conversions, és a dir aconseguir registres a formularis, compres on-line, etc, és completament imprescindible pensar en la usabilitat de la nostra pàgina. També és especialment important a dia d’avui, tenir en compte aquest concepte en la navegació en smartphones o tablets.

Els aspectes més importants a tenir en compte per millorar la usabilitat web d’una pàgina són:

  • Temps de càrrega: Molt important tant pels cercadors a niell de SEO, com per la pròpia experiència de l’usuari.
  • Disseny responsive: Qualsevol pàgina web ha d’estar adaptada a tot tipus de dispositius, PC’s, mòbils o tablets.
  • L’scroll en usabilitat: La informació imprescindible que ha de figurar a la part superior de la pàgina, sense que l’usuari hagi de desplaçar-se cap avall i fer scroll.
  • Conversions en 2-3 clics: Si l’usuari ha de fer més de clics per finalitzar la conversió, n’hi haurà moltes de perdudes, per tant cal simplificar al màxim els passos.
  • Botons per als Call to Action: És important incloure crides a l’atenció en format de botons. Els colors càlids com vermell o taronja, inciten més a la compra.
  • Disseny de qualitat: Un disseny web elegant i de qualitat aporta una major confiança a l’usuari.
  • Menús de qualitat: Cal intentar no tenir més de 7-8 ítems en el menú principal de la pàgina web. Cal seguir un criteri de selecció qualitativa, no quantitativa.
  • Enllaços interns: els enllaços a altres apartats de la pàgina fomenten la navegació i la usabilitat, a banda de millor el SEO.

Si se segueixen tots aquests criteris es podrà aconseguir que l’usuari arribi a la pàgina web i s’hi quedi perquè la trobi atractiva i perquè li sigui molt fàcil trobar el que busca, i per tant enviar el formulari de contacte o comprar!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply