Com dissenyar l’estratègia de creació de continguts?

Per dissenyar l’estratègia de creació de continguts cal tenir clar que és un pla on hi hagi els següents elements: objectius, els diferents tipus de continguts per als diferents tipus de consumidors i on es calendaritzin les seves necessitats, els canals que prefereixen i els continguts que els dirigirem, segons Joe Puilizzi, de Content Marketing Institute. Kevin P. Nichols de SapientNitro ho planteja com el fet de donar contingut adequat a l’usuari en el moment adequat; i a nosaltres ens sembla interessant una definició que diu “la millor estratègia de continguts és aquella que no sembla màrqueting”.

Com és habitual en marketing el primer pas serà marcar allò que volem aconseguir, quins objectius volem assolir, caldrà saber de quins recursos disposem i quins resultats esperem obtenir.

El següent pas serà enfocar els continguts al públic de la marca, caldrà diferenciar els tipus de continguts que adreçarem als usuaris en funció del nostre objectiu i del moment en què es trobi l’usuari dins d’un cicle de compra.

També serà important diferenciar els tipus de contingut en funció del valor que aporten (Informatius, Entreteniment, Motivadors o de Conversió, Continguts Externs). Caldrà tenir en compte que no qualsevol contingut funciona en qualsevol moment.

El tercer pas serà organitzar els continguts en els diferents canals de comunicació que s’utilitzin. En aquest punt serà important fer una planificació de continguts i canals on hi figuri:

  • Calendari de continguts (per dies i setmanes)
  • Temàtica i objectiu de cada contingut
  • Recursos (text, imatge, vídeo, etc.)
  • Plataformes o canals de difusió.

El calendari editorial ajuda a ordenar continguts i plataformes i a tenir clar què cal fer, a on cal fer-ho i com cal fer-jo.

I el punt i seguit d’aquesta planificació estratègica seria marcar mecanismes de control, establir KPI’S (Key Performance Indicators) concrets relacionats amb els objectius marcats per tal de poder analitzar i  monitoritzar aquesta estratègia i veure si efectivament condueix a la marca a l’assoliment dels objectius.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply