Com dissenyar l’estratègia de creació de continguts?

estatègia de creació de continguts

Per dissenyar l’estratègia de creació de continguts en social media cal treballar en els següents aspectes: primer cal analitzar la marca, des de dins i des de fora, fer benchmarking,  marcar els objectius que es volen aconseguir, saber i analitzar el públic al que es dirigeixi, i a partir d’aquí dissenyar i crear l’estratègia amb els diferents tipus de continguts per als diferents tipus de consumidors, on es calendaritzin les seves necessitats, els canals que prefereixen i els missatges que els dirigirem.

El punt de partida de qualsevol planificació ha de ser sempre l’anàlisi, veure com és aquella marca, en què és forta i en què és dèbil, quins són els factors de l’entorn que són favorables, i quins poden suposar una amenaça, i també és interessant fer benchmarking, és a dir, analitzar tres marques de la competència, i veure com plantegen la seva marca i la seva estratègia.

El següent pas serà marcar allò que volem aconseguir, és a dir, quins objectius volem assolir, caldrà saber de quins recursos disposem i quins resultats esperem obtenir.

També serà vital analitzar i entendre molt bé com és públic de la marca, quines necessitats i interessos té, i sobretot en quines plataformes té presència.

El següent pas serà enfocar els continguts al públic de la marca, caldrà diferenciar els tipus de continguts que adreçarem als usuaris en funció del nostre objectiu i del moment en què es trobi l’usuari dins d’un cicle de compra.

També serà important diferenciar els tipus de contingut en funció del valor que aporten (Informatius, Entreteniment, Motivadors o de Conversió, Continguts Externs). Caldrà tenir en compte que no qualsevol contingut funciona en qualsevol moment.

El tercer pas serà organitzar els continguts en els diferents canals de comunicació que s’utilitzin. En aquest punt serà important fer una planificació de continguts i canals on hi figuri:

  • Calendari de continguts (per dies i setmanes)

  • Temàtica i objectiu de cada contingut

  • Recursos (text, imatge, vídeo, etc.)

  • Plataformes o canals de difusió.

El calendari editorial ajuda a ordenar continguts i plataformes i a tenir clar què cal fer, a on cal fer-ho i com cal fer-jo.

I el punt i seguit d’aquesta planificació estratègica seria marcar mecanismes de control, establir KPI’S (Key Performance Indicators) concrets relacionats amb els objectius marcats per tal de poder analitzar i  monitoritzar aquesta estratègia i veure si efectivament condueix a la marca a l’assoliment dels objectius.

Finalitzarem aquest post amb una cita de Joe Puilizzi, de Content Marketing Institute. Kevin P. Nichols de SapientNitro: “la millor estratègia de continguts és aquella que no sembla màrqueting”.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply