Com ha de ser una web en el 2016?

Abans de començar amb els punts més importants sobre com ha de ser una web en el 2016, cal tenir en compte una premissa principal i és que en marketing on-line “la web és casa nostra”, és el centre de la nostra presència a la xarxa, el lloc principal on tots els internautes aniran a parar, per tant és important treballar-la correctament tenint en compte una sèrie d’elements bàsics:

Estratègia: cal haver-la plantejat abans, cal fixar objectius i saber perquè fem la web, què volem aconseguir i per tant com ha de ser i quins elements ha de contenir.

Estètica actual i atractiva: si la imatge que es transmet visualment no agrada a l’internauta serà molt complicat que pugui captar el què transmet i que pugi empatitzar amb la marca.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Els elements més importants per a un bon disseny de qualsevol web són:

  • Coherència: amb un estil comú a tota la plataforma, amb la imatge corporativa que permet identificar l’organització.
  • Menús de navegació clars i amb no més de 6 o 7 pestanyes i amb una disposició del contingut de forma unitària i lògica a tota la web.
  • Contrast: cal trobar l’equilibri harmònic entre la part visual del text, els enllaços i les imatges.
  • Color i tipografia: és important triar colors i tipografies que afavoreixin la usabilitat i la llegibilitat.
  • Espais blancs: és molt important utilitzar-los per no saturar la pantalla d’informació i per deixar que la web respiri.
  • Simplicitat: amb un disseny clar i simple, que faciliti la navegació als usuaris.
  • Botons destacats a les web corporatives per guiar gràficament als visitants cap a realitzar una acció com contactar, comprar, etc.
  • Imatges gràfiques per facilitar la comprensió amb un sol cop d’ull.

Web responsive: actualment és imprescindible la web s’adapti a pc, Tablet i smartphone permetent una bona navegació en cada cas i evitant penalitzacions per part de google.

Web semàntica: amb continguts creats per la pròpia marca, que siguin frescos, originals i de qualitat, i que facilitin que els cercadors captin el contingut a través de les paraules clau principals.

Arquitectura de la informació: òptima organització dels continguts per facilitar la navegació i la busca ràpida, tenint en compte que la informació més important hauria d’aparèixer a la vista de pantalla L’organització de les pàgines i el contingut han d’estar perfectament estructurats jeràrquicament. L’usuari ha de trobar fàcilment la informació que busca i ha de saber en tot moment on es troba. Els cercadors també ho tindran més fàcil en la indexació correcte si la pàgina té una bona estructura interna de pàgines.

Usabilitat: És l’estudi de l’experiència dels usuaris quan naveguen per internet. Cal que en una pàgina web situem tots els elements allà on l’usuari espera trobar-los i facin allò que l’usuari espera d’ells perquè es vital que l’usuari tingui una experiència satisfactòria quan visiti la nostra pàgina.

SEO: La web ha de tenir un bon posicionament orgànic, hem de parlar amb google i deixar-li molt clar de què parlem, quines són les paraules clau principals per tal d’aparèixer en les primeres posicions en els resultats de les cerques del nostre sector.

SEM: Creació d’anuncis a través de buscadors el sistema AdWords de google.

 

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply