Les principals etiquetes i codis en llenguatge CSS

Tal i com hem explicat en anteriors posts el sistema wordpress ens permet fer modificacions a les webs fins a un punt concret, si volem anar més enllà caldrà fer-ho a través del llenguatge CSS, i en aquest ens agradaria parlar de les principals etiquetes i codis que hi ha en una web.

fulla-css

L’etiqueta <SITE LOGO> </SITE LOGO> i la <SITE DESCRIPTION> </SITE DESCRIPTION> ens permetran modificar els paràmetres del logo de la web i també de la descripció breu de la pàgina web. Aquí cal destacar però que l’etiqueta dels enllaços és <a> </a> i per tant es podria donar el cas que el logo, com que en definitiva és un enllaç, el trobem en la següent etiqueta: <site-logo a> </site-logo a>.

A dins d’aquesta etiqueta es podrien modificar paràmetres com la tipografia a través de del codi: font-family, el gruix del text usant el codi: font-weight, el color: amb el codi: color, la forma del text utilitzant el codi: text-transform, amb opcions com capitalize (en majúscules les primeres lletres de cada frase), uppercase (totes les lletres en majúscules), o lowercase (totes les lletres en minúscula). El codi font-size ens permetria canviar la mida de les lletres, i amb el font-style podríem determinar si volem les lletres normals, en negreta o en cursiva.

Amb l’etiqueta <MAIN-NAV> </MAIN-NAV>, que és la corresponen al menú  principal, podríem canviar-li la posició, la mida o la ubicació, per exemple usant el codi: position li podríem marca una posició que agafés com a referència l’ample de la plantilla: absolute; o també right: 0; aconseguint que el menú estigui del tot a la dreta, o left: auto; perquè estigui a l’esquerra de forma automàtica. Per apujar-lo ho faríem amb el codi: top i expressaríem els píxels que volguéssim que pugés, com per exemple top: 30 px;

Per modificar el que passa quan amb el ratolí ens posem sobre el menú web caldria fer-ho amb l’etiqueta <main-nav a: hoover> <main-nav a: hoover> i a dins indicar-li per exemple amb el codi: text-decoration que volem que passi quan cliquem sobre el text amb el ratolí.  I en cas que vulguem expressar com volem que es vegi quan estigui actiu ho faríem dins de l’etiqueta: <main-nav: a active> </main-nav: a active>.

Ex:

#main-nav a: hoover {

Text-decoration: underline;

}

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply