Voleu saber com analitzar les estadístiques de facebook?

Les estadístiques de facebook són una de les principals formes de monitorització del perfil de públic objectiu i impacte de les publicacions a una fanpage. Es generen a les pàgines a partir de 30 admiradors, i presenten diferents variables que permeten establir KPI’s per avaluar el rendiment:

  • Nombre d’admiradors
  • Reach (abast): nombre de persones que veuen una publicació.
  • Persones que en parlen: usuaris que interaccionen amb els continguts.
  • Accions a la pàgina.
  • Visites a la pàgina.
  • Previsualitzacions de la fanpage.
  • Recomanacions
  • Visualitzacions dels vídeos.

estadístiques de facebookTambé es pot controlar l’impacte dels continguts, perquè genera estadístiques de cada post publicat a la pàgina, i es veure el número de persones que has vist cada publicació, quants han clicat, els hi ha agradat, han comentat o han compartit. Això permet dur a terme una monitorització de l’impacte que tenen els continguts publicats.

impacte publicacions facebookFacebook facilita també gràfiques per veure l’evolució dels seguidors al llarg del temps, i mostra si s’ha aconseguit de forma natural i a través d’anuncis; així mateix es poden visualitzar també les baixes a la fanpage.

evolució seguidors facebookUnes altres dades molt útils són les referents al tipus de públic de la pàgina, del qual en podem saber dades demogràfiques, gènere, franges d’edat, països, ciutats, idiomes, etc. Les estadístiques de facebook comparen les usuaris de la pàgina amb la mitjana d’usuaris general, per sexe i franja d’edat.

Facebook ens permet exportar totes les estadístiques de la pàgina en un arxiu Excel, seleccionant el període del qual volem obtenir les dades, i amb una informació molt abundant, fins a 32 pestanyes amb paràmetres, de manera que posteriorment es pugui adaptar aquest anàlisi als KPI’s concrets de cada marca.

Per finalitzar el post comentar que les estadístiques de facebook són de les més complertes en social media, i que l’anàlisi és la continuació de l’estratègia implementada, és el que permetrà veure si realment s’estan aconseguint els objectius marcats, o per altra banda les accions que es duen a terme no acosten al negoci al punt desitjat!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply