Com planificar una campanya d’e-mail marketing?

Per planificar una campanya d’e-mail marketing cal tenir en compte que el baix cost de les campanyes de màrqueting per correu electrònic i l’accés generalitzat de la població i en especial de les empreses a les noves tecnologies ha permès que el màrqueting per correu electrònic es consolidi com a canal de comunicació empresarial. Es tracta d’un eina de màrqueting directe que permet alta flexibilitat, rapidesa i baix cost. Les campanyes de màrqueting per correu electrònic consisteixen a posar-se en contacte amb els clients per proposar-los ofertes comercials, programes de fidelització, butlletins de notícies…

La clau d’una bona campanya de màrqueting per correu electrònic rau en una bona segmentació de la base de dades i de l’aportació de valor que té la proposta per al consumidor final.

La gestió d’enviar els correus electrònics i controlar l’evolució de la campanya la podem fer nosaltres o la podem externalitzar. La preparació del correu, l’enviament i el lliurament d’un informe de resultats té un cost que pot oscil·lar entre els 0,012 i els 0,018 € per correu se’n fan menys de 100.000. A mesura que la quantitat de correus electrònics augmenta, el preu per correu disminueix.

Com tota acció de màrqueting, una campanya de màrqueting per correu electrònic requereix una planificació exhaustiva, una execució precisa i un seguiment continu. Les etapes que es poden diferenciar en una campanya de màrqueting per correu electrònic són les següents:

  • Planificació. Dins l’etapa de planificació haurem de determinar els objectius de la campanya de màrqueting electrònic. Volem augmentar les vendes? Volem donar a conèixer un acte de l’empresa? Volem donar a conèixer una promoció?
  • Segmentació. Cal decidir el públic objectiu al qual ens dirigim i segmentar la base de dades. Podem utilitzar variables de segmentació com l’edat, el sexe, les zones geogràfiques dels clients, l’estil de vida, la renda…
  • Edició del missatge. Tots rebem molts correus electrònics a les nostres safates d’entrada, i l’excés de quantitat fa que només en seleccionem els que creiem que són interessants. Per això cal crear missatges atractius. Un text clar és fonamental per a la comprensió lectora, però abans que el text cal buscar el títol que encapçalarà el camp “Assumpte”, que és el que fa decidir-nos a obrir el correu electrònic.
    En el cos del text cal jugar amb els espais per facilitar la lectura i no s’ha d’abusar ni de les lletres majúscules (resten credibilitat) ni de les imatges (poden donar problemes per carregar la pàgina). Sempre és necessari adaptar el to del llenguatge al públic objectiu.
  • Test. Abans de fer un enviament massiu farem un test reduït per veure que el missatge s’entén. Enviarem el missatge a una part del públic objectiu i esperarem a veure com respon.
  • Distribució. En aquesta etapa distribuïm el missatge a tota la base de dades segmentada. Es diu que dilluns i divendres no són bons dies per enviar correus. Dilluns perquè encara ens estem posant al dia i divendres perquè ja tenim ganes de marxar de la feina i centrar-nos en el nostre cap de setmana. Així que sempre és millor de dimarts a dijous.
  • Seguiment i avaluació. Com en tota acció de màrqueting, cal fer-ne el seguiment. Hi ha aplicacions informàtiques que ens ofereixen informació sobre quants correus electrònics s’han obert, quants han estat retornats, quants han contestat… Això ens ofereix dades per avaluar la campanya i preveure correccions en accions futures. En general, la ràtio d’obertura d’un correu és entre el 4 i el 8%.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply