Com puc posar en marxa la meva campanya d’e-mailing?

mailchimp

mailchimp1. Fixar l’objectiu i definir els destinataris de la campanya: abans d’inciar qualsevol acció, cal plantejar-se quin objectiu pretenem assolir (promoció de productes o serveis, invitació a un esdeveniment, etc.). En aquest punt, també cal considerar la segmentació, ja que en alguns casos pot ser que els objectius siguin diferents en funció del públic al qual s’adrecen.

2. Preparació de la base de dades: una vegada definida l’estratègia, caldrà treballar la base de dades dels nostres clients als quals volem adreçar els nostres missatges. En el cas que haguem definit una segmentació clara, caldrà dividir els clients en funció del seu perfil.

3. Creació i producció del missatge: a l’hora de configurar el missatge de la campanya de correu electrònic, cal tenir en compte diversos criteris que ens ajudaran a millorar l’eficàcia del nostre missatge:

Personalització del correu electrònic amb el nom del destinatari i l’emissor del missatge.

Utilització d’un assumpte amb ganxo, que desperti l’interès del receptor i el motivi a obrir-lo.

Generar sentiment de pertinença per aconseguir que el receptor se senti part d’un grup exclusiu d’usuaris.

Inclusió d’un correu electrònic de contacte perquè el destinatari pugui formular les seves consultes.

Introducció d’un vincle de subscripció perquè els receptors puguin deixar de rebre les teves comunicacions.

Respecte al disseny, hem de ser molt curosos a l’hora d’introduir imatges, flash o vídeos ja que alguns programes de correu tenen limitacions de caràcter tècnic i no interpreten correctament aquest tipus de continguts. Per tant, es recomana utilitzar formats “híbrids” que permetin la visualització correcta del missatge –encara que sigui en text pla– als usuaris que disposen que tenen aquest tipus de restriccions.

4. Llançament de la campanya: per tramitar l’enviament, és recomanable utilitzar programes pensats per a aquesta activitat, com és el cas de Mailchimp o Aweber, que disposen d’una versió gratuïta amb un límit de subscriptors i és ideal per començar a treballar aquesta mena de campanyes.

5. Seguiment i anàlisi: una vegada llançada, obtindrem els resultats amb gran immediatesa, cosa que ens permet una excel·lent capacitat de reacció. Els aspectes que cal tenir en compte en aquest punt són:

Nombre d’enviaments: ens indica els enviament que han arribat correctament al destinatari, amb la qual cosa podrem mesurar la qualitat de la nostra base de dades.

Nombre de missatges llegits (Open rate): saber el nombre d’usuaris que han obert el correu ens permet conèixer el grau d’interès que ha despertat el nostre missatge.

Nombre de visites obtingudes: ho podrem saber en relació a les visites rebudes a les pàgines d’arribada o landing page, xifra que ens permetrà conèixer el ROI (Return over Investment) de la nostra campanya.

L’anàlisi i valoració dels resultat obtinguts ens ajudaran a optimitzar la campanya per tal de ferla més sòlida i millorar-ne l’eficiència.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply