Pinterest, la plataforma pel Social Commerce

Podem dir que Pinterest és la plataforma pel Social Commerce perquè el disseny i la seva cultura impulsen enormement a la compra, de fet aquesta xarxa social està enfocada cap a aquest objectiu. Això provoca que el botó de Pinterest s’estigui incorporant al costat de Facebook en webs amb transaccions comercials.

Si parlem de xifres es pot dir que el 93% dels usuaris sol visitar Pinterest abans de decidir una compra, el 79% són dones, ja que la xarxa està molt vinculada a la moda i el disseny. El 80% de les categories top de Pinterest estan relacionades amb la venda. Va tenir un creixement explosiu als Estats Units, en el seu primer any (2008) en el que més de 15 milions d’usuaris van adherir-se a Pinterest, tenint 1.500 milions de pàgines vistes.

Una de la principals utilitats de Pinterest és la de poder mostrar catàlegs de productes, amb fotos professionals que mostrin de forma estètica i visual els productes d’una marca i les seves característiques. També és molt recomanable per mostrar el valors de la marca a través d’imatges representatives.

Pinterest, com gairebé totes les xarxes socials, funciona a través de perfils, que poden ser personals o d’empresa, i el seu element principals són els taulers, que són panells en els que els usuaris hi pengen o hi guarden pins, que són fotografies. Els taulers mostren les categories d’imatges que es mostraran el nostre perfil de Pinterest.

Es poden crear taulers públics, que tothom pot veure, d’altres de col·laboratius, en els que diferents perfils hi poden penjar o guardar pins, i d’altres de secrets, que tan sols són accessibles pels usuaris que es permetin.

A nivell de funcionament es poden penjar els pins carregant la imatge des de d’ordinador, que haurem d’incloure dins dels taulers creats, o afegint-les des d’un lloc web; precisament aquest últim punt és una mica controvertit perquè una de les principals crítiques que té la plataforma és el poc respecte pels drets d’imatge.

En el proper post explicarem com utilitzar Pinterest per empreses!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply