Què en sabem dels facebook Ads?

Els facebook Ads són els anuncis de facebook, un element gairebé imprescindible per aconseguir que les pàgines d’empresa tinguin visibilitat, ja que degut als canvis de polítiques i d’algoritmes que ha anat fent la xarxa social més coneguda del món, la visibilitat orgànica d’una fanpage i de les seves publicacions és molt escassa.

Els anuncis de facebook tenen una mecànica molt senzilla i permeten:

  • Promocionar la pàgina de facebook per aconseguir més likes.
  • Donar més visibilitat a una publicació concreta i augmentar la interacció i la fidelització de l’audiència.
  • Dirigir al públic al botó “contactar” que estarà enllaçat amb alguna acció concreta.
  • Promocionar la pàgina web.
  • Promocionar el negoci de forma local.

En cas que per crear un d’aquests anunci calgui posar-hi una imatge, és important tenir en compte la regla del 20% de text, és a dir, les imatges que acompanyin l’anunci no poden contenir més d’un 20%  de text i inclou també el text del logotip, si se sobrepassa aquest percentatge facebook rebutja els anuncis i cal tornar a començar el procés.

20 % TEXT

Un cop seleccionat el tipus d’anunci que es vol fer caldrà segmentar, és a dir, decidir a quin públic volem dirigir-lo, i per fer-ho facebook ens ho posar molt fàcil a través de paràmetres com la ubicació geogràfica, l’edat, el sexe, i els interessos, de manera que ens assegurem que l’anunci serà tan sols visible pel tipus d’audiència que estigui a facebook que haguem definit i que podem guardar per futures ocasions.

FACEBOOK ADS IV

Un cop fet això caldrà establir un pressupost i una durada per aquest anunci i a partir d’aquí facebook ens mostrarà el nombre potencial de target al que podem arribar amb aquests paràmetres.

FACEBOOK ADS V

Després d’activar aquest anunci haurem de valorar si ens ha permès aconseguir els objectius que es buscaven o no!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply