Creativitat: pensar de forma diferent

La creativitat implica pensar de forma diferent a com ho fa tothom, alliberar la ment de tòpics i deixar-la lliure per pensar, per associar, per crear… El pensament creatiu és el que permet diferenciar-se i aconseguir valor afegit, destacar d’entre la majoria i fer creacions úniques.

Tothom és potencialment creatiu, però podem desenvolupar la nostra creativitat sortint de la zona de confort, i fer allò que no estem acostumats a fer, així tenim més possibilitats que passin coses diferents a la nostra vida i al nostre negoci.

Hi ha diferents tècniques per potenciar-la:

  • Brainstorming o pluja d’idees: consisteix en la reunió d’un grup de persones (menys de 15) heterogènies, en què cada persona opina sobre la qüestió en discussió, d’una manera espontània i oberta, sense sotmetre’s a les idees exposades i sense rebre crítiques de la resta de components del grup.
  • Sinèctica: consisteix a utilitzar analogies remotes, reals o fantàstiques, per aconseguir estimular la creativitat de les persones del grup, que reformularan el problema plantejat per tal de comprendre’l millor i així poder donar una solució satisfactòria al client. És com una sessió de pluja d’idees però més estructurada i més complexa. L’anàlisi que es fa en aquest tipus de sessió és més profunda i serveix per trobar la solució ideal a un problema que planteja un client. Aquest anirà triant les solucions que li semblen més adients al llarg de la sessió i descartant les que no li agradin, fins a arribar a una única solució satisfactòria.
  • Anàlisi morfològica: és un mètode d’estimulació de la creativitat i generació d’idees de productes nous. El mètode morfològic tracta de trobar totes les solucions teòriques possibles que es puguin imaginar per a un problema.

A nivell personal es tracta de no deixar-nos emportar per la rutina, això fa que la ment s’adormi i desplegui tot el seu potencial, podem coses tan senzilles com no passar mai pel mateix camí cap a la feina o a casa, canviar sovint de pentinat i d’estil, no tenir por a provar coses noves, plats nous, estar predisposat a conèixer gent, a llegir diferents tipus de llibres, veure pel·lícules de diferents gèneres i autors… Albert Einstein, una de les ments més genials que hi ha hagut mai va fer una afirmació: “Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix” 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply