Productes

Com agregar atributs als productes amb WooCommerce?

En aquest post veurem com agregar atributs als productes amb WooCommerce, com per exemple variacions de mida, color, talla o textura; per fer-ho cal anar a la secció “Productes”, que ja hem vist en altres posts, i o editar un producte ja existent, o crear-ne un de nou. El següent pas serà anar a l’apartat “atributs” i configurar els necessaris pels nostres productes.

Com crear i gestionar els productes amb WooCommerce?

Crear i gestionar els productes amb el plugin WooCommerce és bastant senzill, ja que la dinàmica és la mateixa que s’utilitza amb wordpress per afegir pàgines o entrades, però en aquest cas tenim més opcions per completar la informació del producte, a part del títol, la descripció, la imatge destacada, les categories i les etiquetes. Si volem que el producte tingui més imatges a part de la destacada, ho podem fer pujant-les a la secció “Galeria del producte”. A la part dreta del menú podem escollir també la visibilitat que es vol que tingui el producte en el catàleg, i també si es vol marcar com a destacat.

Obstacles per exportar?

Dificultats financeres per exportar. Actitud mental desfavorable de la direcció Dificultat per identificar mercats exteriors Falta d’experiència en altres cultures i negocis. Excés de burocràcia i temps dels directius. Selecció de distribuïdors fiables. Dificultat amb les reglamentacions governamentals. Adaptació dels productes. Forts competidors estrangers. Falta de coneixement en processos d’exportació. Falta de personal qualificat. Falta de coneixement de l’idioma. Costos de transport. Escassa dimensió empresarial. Competència de nous...