Què són les TIC?

TIC

Les tecnologies de la informació i comunicació també conegudes com a TIC són el conjunt de tecnologies desenvolupades per gestionar informació i enviar-la d’un lloc a un altre. Engloben un ventall de solucions molt ampli. Inclouen les tecnologies per emmagatzemar informació i recuperar-la després, enviar i rebre informació d’un lloc a un altre, o processar informació per poder calcular resultats i elaborar informes.

En els últims anys han jugat un paper molt important a la nostra societat i s’utilitzen en moltes activitats; formen part de la majoria de sectors: educació, robòtica, administració pública, treball, empreses, salut, etc.

També han sorgit centres de formació especialitzats en TIC que ofereixen cursos i també màsters TIC on les matèries que s’imparteixen se centren en desenvolupar aquest àmbit de coneixement.

La principal característica de les TIC és que permeten un fàcil accés a la informació en qualsevol format i de manera fàcil i ràpida.

Característiques de les TIC

1.- Immaterialitat:

La digitalització permet disposar d’informació immaterial, per emmagatzemar grans quantitat en petits suports o accedir a informació ubicada en dispositius llunyans.

2.- Instantaneïtat:

Podem aconseguir informació i comunicar-nos de forma instantània encara que ens trobem molt lluny de la font original.

3.- Interactivitat:

Les noves TIC es caracteritzen per permetre la comunicació bidireccional, entre persones o grups sense importar a on es trobin. Aquesta comunicació es realitza a través de pàgines web, e-mail, fòrums, missatgeria instantània, vídeo conferències, blocs, wikis, etc.

4.- Automatització de les tasques:

Les TIC han facilitat molts aspectes de la vida de les persones gràcies a aquesta característica. Amb l’automatització de tasques podem per exemple programar activitats que es realitzaran automàticament als ordinadors amb total seguretat i efectivitat.

Actualment les TIC estan completament integrades en la nostra manera de viure i de treballar, i en podem trobar exemples a tot arreu:

 • PC’S
 • Tablets
 • Smartphones
 • Llibres digitals
 • E-mails
 • E-commerce
 • Banca online
 • Discos versàtils digitals portàtils (DVD)
 • ràdio
 • Notícies digitals.
 • Reproductors de MP3
 • Targetes de memòria
 • Televisió per subscripció.
 • Telèfons fixos i mòbils
 • televisió
 • Dispositius del Sistema de Posicionament Global (GPS)
 • Realitat virtual
 • Etc.

És molt important entendre com funciona aquest món de les noves tecnologies per poder aprofitar tot el seu potencial i incorporar-les de forma estratègia a la nostra feina o a la nostra, i tenir molt present que es tracta d’un món en constant canvi i evolució, si entenem la seva estructura, ens podrem adaptar més fàcilment a totes les novetats que hi hagi.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply