El paper de les TIC a l’empresa

TICPlanificar i gestionar la infraestructura de TIC d’una organització requereix coneixements de l’aplicació dels conceptes fonamentals d’àrees com informàtica, i gestió de personal. Cal comprendre com es composen i s’estructuren els sistemes en xarxa i quines són les fortaleses i debilitats. Cal analitzar quin és el software de gestió més adequat per l’empresa tenint en compte factors com la fiabilitat, seguretat, facilitat d’ús, eficàcia i eficiència, elements essencials per qualsevol empresa.

Les TIC tenen gran influència en els següents aspectes empresarials:

Informació, baixada de costos

-Deslocalització de la producció (centres d’atenció a clients)

-Millor coneixement de l’entorn, millora de l’eficàcia en la presa de decisions.

A nivell d’estructura de l’empresa i de la gestió del personal

-Organització menys jerarquitzada, repartició sistemàtica i pràctica de la informació.

-Millor gestió dels recursos humans.

A nivell comercial

-Extensió del mercat potencial (comerç electrònic)

-Baixada dels costos logístics

-Desenvolupament de les innovacions en serveis i respostes a les necessitats dels consumidors.

-Millora de la imatge de marca de l’empresa (empresa innovadora)

En el camp del comerç les TIC han suposat una revolució:

-Les possibilitats de relació amb el client es multipliquen, abans, durant i després de la venta.

-El tipus de productes que es comercialitzen és cada vegada major, i en major quantitat, varietat i qualitat.

-El nombre de serveis lligats al procés de compra i als que accedeix el client gràcies a les TIC es multipliquen i molts d’ells no són factibles en un entorn off-line.

Canvis d’escenari en el comerç:

-Possibilitat de comprar en qualsevol lloc.

-Aplicacions mòbils per informació o compra de productes de venda, per compres agrupades, etc.

-Comparació de preus.

-Xarxes socials: compartir, interactuar, opinar, divertir-se.

Algunes empreses estan accelerant i donant la vola al seu model per encapçalar el lideratge de la innovació i l’oferta basada en l’experiència de compra, combinant punt de venda amb entorn on-line.

Les petites empreses estan tan obligades com les grans a incorporar els canvis i adaptar-se. Però el desconeixement i les barreres associades al que suposen les TIC fan de fre i això els impedeix avançar.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply