Què significa la revolució digital pel marketing?

En primer lloc potser que refresquem una miqueta la memòria amb una definició del marketing molt interessant de Jack Trout: “El màrqueting és una batalla de percepcions, no de productes. En allò referent a tenir el millor producte, la idea que “la veritat sempre triomfa” lamentablement tampoc és certa”.

REVOLUCIÓ DIGITAL IIAmb aquesta definició ja podem entendre que el marketing va més enllà de la promoció i de la comunicació, i actualment tenir el millor producte o el millor servei no és suficient, cal fomentar la relació amb la clientela i aquí és precisament on la revolució digital ha entrar en joc i ha propiciat molts canvis, ja que quan parlem del món 2.0 no ho fem pròpiament de tecnologia, parlem de persones i dels canvis que ha generat en les relacions entre persones i entre professionals.

Les noves tecnologies han modificat els hàbits dels consumidors, i aquest fet afecta a la credibilitat de les empreses, ja que actualment un 38% dels consumidors consideren que la font d’informació més fiable d’una marca o producte és un altre consumidor, en segon lloc, un 32% tenen en compte les informacions directes de la pròpia marca, i un 7% el que expliquen els periodistes.

D’això se n’extreu una conclusió extremadament important: El consumidor valora el producte no pel que diu l’empresa sinó pel que escolta i comparteix amb altres clients o usuaris.

REVOLUCIÓ DIGITAL IIII en aquests moments els consumidors es troben en un espai digital on poden actuar a temps real a través dels seus dispositius mòbils, i a través del qual valoren el producte o servei pel que escolten i comparteixen amb altres usuaris, no pel que diu la pròpia empresa.

Per tant, com a marca o negoci, cal tenir com a objectiu estratègic crear-se una reputació digital adequada al posicionament desitjat , i una comunitat de seguidors que cregui en els valors de la marca i per tant en parli de forma positiva i els viralitzi i comparteixi a través dels seus comentaris i els seus gustos, amb altre usuaris.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply