Primeres preguntes a l’iniciar un pla de comunicació digital

És a dir cal saber quin benefici busca l’empresa o la marca en el món digital, i cal identificar objectius concrets, quantificables i mesurables que ajudaran a definir les accions de comunicació, els missatges, els temps, etc.Abans de començar qualsevol plantejament estratègic hi ha una primera pregunta molt important a respondre: Per quin motiu l’organització vol ser a les xarxes socials? I seguidament cal preguntar-se: Què es vol aconseguir?

CONFIANÇA VUna altra informació bàsica per definir i guiar el pla de comunicació digital és saber: Qui és el públic de la marca a les xarxes socials? El target no necessàriament serà la totalitat de l’organització, ja que no tothom és present al món web 2.0, per tant caldrà focalitzar, definir i decidir de quina manera ens hi adreçarem.

Abans de continuar amb el pla caldria parar-se i “escoltar, mirar i comparar” el que l’audiència i els competidors fan a les xarxes socials, i per fer-ho caldria respondre algunes preguntes com per exemple:
• Què es diu de la nostra organització? I del nostre sector?
• Quins grups, pàgines i perfils parlen del nostre sector?
• Què és el que trobem positiu i negatiu de les accions digitals de la competència?
• On participa i on fa comentaris el nostre públic objectiu?
• Els fans participen de les publicacions?
• Cada quan es pengen posts o comentaris?
• Hi ha temes de debat? Quins són?
• Quines informacions o notícies generen més debat?

Quan ja es tingui aquesta primera informació caldrà definir com es farà, és a dir determinar les accions amb les que s’intentaran assolir els objectius marcats, per contestar aquestes preguntes es pot recórrer a un anàlisi D.A.F.O. (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats), i posteriorment caldrà veure de quins recursos es disposen, com serà la rutina de treball diària, com se segmentaran les xarxes socials, i a partir d’aquí planificar i marcar un calendari editorial.

Si s’aconsegueix contestar de forma clara i encertada aquestes primeres qüestions ja hi haurà la part estratègica més important definida!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply