Com impactar amb la comunicació no verbal?

comunicació no verbal

La comunicació no verbal és una peça clau en la creació d’impacte en les interaccions humanes i les situacions de comunicació. Juntament amb la comunicació verbal, la comunicació no verbal ajuda a transmetre informació, emocions i intencions.

  1. Expressió d’emocions: La comunicació no verbal és una via poderosa per expressar emocions. Les expressions facials, els gestos i el to de veu poden transmetre sentiments com la felicitat, la tristesa, la sorpresa, la confiança o la frustració de manera més impactant i autèntica que les paraules soles. Això pot connectar emocionalment amb l’audiència i fer que la teva comunicació sigui més memorable.
  2. Credibilitat i confiança: Els signes no verbals, com el contacte visual i la postura, poden influir en la percepció de la teva credibilitat i confiança. Mantenir l’ull contacte i tenir una postura segura pot fer que les persones confiïn més en el que dius.
  3. Claredat de les intencions: La comunicació no verbal pot aclarir o reforçar les teves intencions. Per exemple, si estàs dient una cosa amb un somriure amigable, es pot entendre com un comentari positiu, mentre que si tens una expressió facial negativa, la mateixa paraula pot ser percebuda com a crítica.
  4. Complement de la comunicació verbal: La comunicació no verbal pot complementar i enriquir la comunicació verbal. Pots utilitzar gestos, i altres elements visuals per il·lustrar els teus punts i fer que la teva presentació sigui més clara i efectiva.
  5. Llenguatge universal: Molts aspectes de la comunicació no verbal, com les expressions facials i els gestos bàsics, són universals i es poden entendre en cultures diferents. Això significa que pots comunicar-te amb persones de diferents fons culturals amb més eficàcia mitjançant aquest tipus de comunicació.
  6. Impacte en les relacions interpersonals: La comunicació no verbal juga un paper fonamental en la creació de relacions interpersonals. Pot ajudar a establir una connexió més forta i empàtica amb altres persones, la qual cosa és molt important en la creació d’impacte en situacions com reunions de negocis, entrevistes de feina o xerrades motivacionals.
  7. Detecció de l’engany: La comunicació no verbal també pot ser útil per detectar si algú està mentint o ocultant informació. El llenguatge corporal i altres senyals no verbals poden revelar incongruències entre el que una persona diu i el que realment sent o pensa.

En resum, la comunicació no verbal és una eina potent per crear impacte i influir en la percepció de les persones. És essencial ser conscient de com utilitzes la comunicació no verbal en diferents situacions per assegurar-te que està alineada amb els teus objectius de comunicació i que transmet l’impacte desitjat.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply