Delivered to Incos

Incos és una empresa familiar creada l’any 1977 per en Joan Costa, l’ànima indiscutible d’aquest negoci orientat al sector industrial i dedicat a la creació i fabricació d’equips de climatització per escalfar a l’hivern, i per refrescar a l’estiu, tant genèrics com específicament ideats i adaptats a les necessitats de cada client.

En el cas d’Incos quan es parla de creació i fabricació cal explicar que tot surt d’un lloc i és de la ment d’en Joan, és ell el que a partir de les necessitats de cada client crea un producte específic peça per peça, de la seva ment en surten els plànols de cada un dels elements de cada aparell, que després es produeixen segons les seves especificacions, per tant els productes són d’altíssima qualitat i adaptats a cada demanda.

L’experiència de 36 anys dedicats al món de la climatització ha fet que es disposi d’una gamma base de productes, tant per l’hivern, com per l’estiu, que han estat també creats per en Joan, però que la repetida demanda que han tingut els ha estandarditzat, i dels que se n’ha fet stock per tal de poder-los servir de forma ràpida i àgil, aquest seria el cas de les estufes Madeira, dels aeroterms o dels condicionadors evaporatius.

El gran coneixement del sector i del producte ha propiciat la creació de productes modulars de biomassa, un sistema de calefacció amb pellet, amb funcions totalment automàtiques, fabricats amb xapa i acers resistents a les altres temperatures que admet combustibles sòlids com el pellet.

El pellet és un combustible d’origen vegetal que s’obté a partir de premsar residus provinents de la fusta com virutes, estelles, etc., sense utilitzar cap additiu i que té una gran avantatge i és que 2 kg de pellets substitueixen a un 1 kg de gas-oil, fet que pot significar un estalvi mínim d’un 20% en combustible, i una energia renovable i ecològica.

Aquesta gamma de productes està formada per generadors policombustibles, calderes modulars, calderes compactes, calderes doble llar, tots amb la incorporació d’un cremador de biomassa, que té un sistema de càrrega de combustible totalment automàtic, controlat per uns termòstats en els que es programa la temperatura de l’aigua i en el moment que aquesta baixa per sota dels paràmetres programats el sistema de càrrega de pellet s’activa recarregant la cambra de combustió per mantenir la temperatura idònia.

I és que des dels seus inicis aquesta ha estat sempre la missió d’Incos: oferir solucions de climatització per tal de garantir durant tot l’any la temperatura ideal!