Delivered to UVic

Des del passat mes de novembre hem començat a impartir classes al Campus Professional de La UVic a Granollers, que està situada a l’antiga fàbrica tèrmica Roca Umbert. Concretament estem fent classes dels mòduls de polítiques de màrqueting, composats per Marketing estratègic, marketing operacional i pla de marketing, englobats dins del curs Màrqueting i Publicitat.

Els nostres alumnes tenen entre 18 i 20 anys, i estan fent aquesta formació dual, que compagina les classes teòriques amb pràctiques en empreses reals,  volen arribar a ésser  futurs professionals del sector del marketing i de la publicitat. Un sector que ofereix un ventall molt ampli de sortides professionals, ja que gairebé totes les empreses disposen de departament de marketing, també es pot treballar en agències de publicitat, o tenir els suficients coneixements per poder començar un negoci propi o start up.

Al llarg dels tres mòduls que impartim, expliquem als alumnes els passos bàsics a seguir per poder realitzar un bon pla de marketing. En primer lloc els expliquem com analitzar l’empresa i els seus entorns, per poder fer un bon anàlisi DAFO, en el que hi hagi els punts forts i els dèbils i les amenaces i les oportunitats.

En segon lloc els ensenyem la importància de marcar objectius realistes per poder saber a on es vol arribar, i per posteriorment poder mesurar l’èxit de les polítiques de marketing implementades. També donem molta importància a l’estratègia que guiarà totes les accions que es plantegin.

En tercer lloc parlem de com fer servir les eines de marketing, les 4 P’s: producte, preu, promoció i distribució. Posant un exemple són les fitxes de les que es disposa per jugar la partida amb èxit i arribar al final havent aconseguit el objectius marcats.

Finalment tot aquesta informació es recull en el pla de marketing, el document que serà el full de ruta a seguir perquè l’empresa, organització, projecte o marca, aconsegueixi amb èxit el que de forma realista ha decidit que vol aconseguir.

Esperem que al final d’aquest curs els nostres alumnes hagin assolit els conceptes principals de l’apassionant món del marketing estratègic!