Com utilitzar correctament les etiquetes de capçalera

Utilitzar correctament les etiquetes de capçalera en els textos de la pàgina web és important perquè emfatitza fragments, ajuda a atreure l’atenció dels usuaris; també contribueix a donar informació concreta a les aranyes de Google.

Les etiquetes de capçalera (que no s’han de confondre amb l’etiqueta HMTL <Head> o les capçaleres HTTP) s’usen per a presentar la estructura de la pàgina als usuaris. Aquestes etiquetes tenen sis mides, començant amb <h1>, la més important, i acabant amb <h6>, la menys important; per exemple a la pàgina de notícies, podríem posar el nom del nostre lloc en la etiqueta <h1> i el tema de la notícia en <h2>.

Com que les etiquetes normalment fan més gran el text que contenen que el de la resta de la pàgina, aquesta es converteix en una pista visual per als usuaris sobre la importància d’aquest text, i pot ajudar-los a entendre el tipus de contingut que hi ha. Les diferents mides de capçaleres s’utilitzen per crear una estructura jeràrquica del contingut, fent més fàcil als usuaris navegar pel document.

Per entendre millor aquests conceptes, imaginem que estem escrivint un esquema per un gran projectes, caldrà tenir en compte els punts principals i els secundaris del contingut, i després decidir on utilitzar les etiquetes de capçalera de manera apropiada. És important no posar text a les etiquetes de capçalera que no ajudi a definir l’estructura de la pàgina; cal evitar usar les etiquetes de capçalera quan altres etiquetes com <em> i <strong> puguin ser més adequades, i també canviar la mida de la capçalera sense cap mena de lògica.

És recomanable usar les etiquetes de capçalera amb moderació, tan sols quan tingui sentit, ja que massa etiquetes de capçalera en una
pàgina poden fer que els usuaris trobin difícil d’entendre el contingut i veure on acaba un tema i comença el següent; cal evitar posar tot el text d’una pàgina en una etiqueta de capçalera, i també utilitzar les etiquetes de capçalera per donar-li format a un text i no per presentar l’estructura de la pàgina.

Esperem que aquest altre post dedicat al SEO sigui d’utilitat!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply