Personal branding a Linkedin

Per treballar el Personal branding a linkedin cal tenir en compte que en aquesta xarxa per tenir contactes se segueix una política de privacitat estricta, on totes les relacions han de ser mútuament confirmades, és a dir, cal demostrar que hi ha hagut algun contacte amb aquella persona.

Els contactes s’organitzen de forma piramidal segons un primer, segon i tercer nivell de relació amb aquella persona, també es fan diverses classificacions com l’origen del tipus de relació (antics alumnes, companys de feina, antics companys de feina, etc.), la localització geogràfica i altres persones que hagin treballat al mateix lloc; també ofereix un sistema d’estadístiques dels nostres contactes i un apartat on es mostren els usuaris que han visitat el nostre perfil.

Linkedin és una finestra al mercat laboral ja que hi ha una extensa borsa de treball, que cada usuari es pot configurar segons les seves preferències alhora de buscar feina i segmentar per paraules clau, localització geogràfica, companyia, etc.; a més la pròpia xarxa inicialment selecciona una sèrie de llocs de treball que ens poden interessar. Un altre factor clau és que cada vegada més intensament els responsables dels departaments de recursos humans es miren per veure perfils de possibles candidats per llocs de treball vacants.

Des de linkedin també hi ha la possibilitat de subscriure’s a grups de diverses temàtiques professionals, i poder estar en contacte amb persones del mateix sector professionals i analitzar i debatre els temes del moments, o simplement estar informat de les últimes novetats de l’àrea professionals de cadascú. És a dir, dins d’aquests grups hi podem participar de forma passiva, tan sols observant, podem comentar i participar activament en els debats proposats, podem obrir debats propis i generar relacions amb altres usuaris, compartir continguts d’interès generats per tercers, o contribuir al debat amb contingut propi.

Per tal de fer-nos notar en aquesta xarxa professional també tenim l’opció de compartir continguts del perfil, i notícies que considerem d’interès, tot el contingut propi que puguem generar és el que acaba de definir la nostra imatge de cara a la resta d’usuaris, hi ha una frase que diu: “L’important no és ser visible, sinó rellevant”.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply