10 tips bàsics per a una bona comunicació oral

comunicació oral

Saber parlar en públic o a la càmara és quelcom imprescindible a dia d’avui perquè en algun moment hi haurà alguna presentació del vostre treball, una reunió, una xerrada, o potser serà important humanitzar la vostra marca a través dels vídeos a les xarxes socials, per això en aquest post us volem explicar 10 tips bàsics per a una bona comunicació oral:

  1. Claredat i Concisió: Parleu de manera clara i concisa. Utilitzeu frases breus i eviteu la redundància per assegurar-vos que el vostre missatge sigui comprensible.
  2. Vocabulari Adequat: Utilitzeu un vocabulari apropiat per a l’audiència. Eviteu tecnicismes que puguin ser confusos per a persones que no estiguin familiaritzades amb el tema.
  3. Contacte Visual: Mantingueu el contacte visual amb l’audiència. Això mostra confiança i ajuda a establir una connexió amb els oients.
  4. Entonació i Ritme: Utilitzeu una entonació i un ritme adequats. Varieu el to de veu i el ritme per afegir interès i èmfasi al vostre discurs.
  5. Gestos i Expressions: Utilitzeu gestos i expressions facials per a reforçar el vostre missatge. Eviteu gestos distractors o incoherents.
  6. Escolta Activa: Quan estigueu en una conversa, escolteu de manera activa. Mostra interès i fes preguntes per demostrar que estàs escoltant.
  7. Pausa Adequada: Utilitzeu pauses estratègiques per a donar als oients temps per processar la informació. Aquestes pauses poden ser efectives per a emfatitzar punts importants.
  8. Eviteu “Muletilles”: Eviteu l’ús excessiu de muletilles com “ehh,” “bè,” o “sabeu.” Aquestes paraules poden ser distractors i donar una sensació de poca seguretat.
  9. Adapteu-vos a l’Audiència: Adapteu el vostre discurs a l’audiència. Penseu en els seus interessos i nivell de coneixements i ajusteu el contingut en conseqüència.
  10. Pràctica i Retroalimentació: La pràctica és clau per a millorar la comunicació oral. Graveu-vos o practiqueu davant d’altres i sol·liciteu retroalimentació constructiva per a identificar àrees de millora.

Aquests consells poden ajudar-vos a millorar la vostra habilitat de comunicació oral i a fer que els vostres missatges siguin més impactants i efectius en una varietat de contextos, tan diversos com els que ens podem trobar actualment.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply