El protagonisme de l’escolta en la comunicació

escotlar IIL’escolta activa és un dels principis més importants de la comunicació ja que “saber escoltar” és vital perquè aquest procés es completi amb èxit.

Avui hi ha un gran problema de comunicació perquè estem més pendents de les nostres emissions que d’escoltar el que ens diuen. Escoltar requereix més esforç que parlar, i interpretar el que s’escolta pot suposar també un doble esforç.

L’escolta activa ens ajuda a entendre la comunicació des del punt de vista del que parla. Escoltar és entendre, comprendre i donar sentit al que s’escolta. Escoltar activament és l’habilitat d’escoltar no solament a la persona que està parlant sinó també als sentiments, idees o pensaments que expressa en el seu missatge, per tant l’escolta activa precisa empatia, saber posar-se al lloc de l’altra persona.

Elements que ens faciliten una escolta activa:

Disposició psicològica a escoltar, observar l’altre, identificar el contingut del que es diu, quins són els seus objectius i sentiments.

Fer saber a l’emissor que l’estem escoltant a través de la comunicació no verbal.

Evitar distraccions.

No interrompre, escoltar fins al final, no jutjar prèviament. Evitar explicar la nostra història sobre quelcom relacionat amb el que està dient.

Evitar el “síndrome de l’expert”: qui té solucions per qualsevol problema, fins i tot abans d’haver-se explicat.

Algunes habilitats per l’escolta activa són:

Mostrar empatia

Parafrasejar: explicar amb les nostres paraules el que l’altre diu per fer-li saber que l’hem entès.

Contestar amb paraules de reforç o compliment.

Resumir la informació de tot el seu missatge mostrant el nostre grau de comprensió.

L’escolta empàtica és la forma d’escoltar en la que s’acompanya a una persona en un moment de felicitat, pensa, desafiament, etc, deixant que l’altra persona dirigeixi la conversa. Fem saber a l’altra persona que hi som i que l’acompanyem en el seu problema. El paper de la persona que escolta empàticament és el d’estar present, animar i acompanyar.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply