Coneixeu els termes KEI, KFI i KOI?

KEI, KFI i KOI

Els termes KEI, KFI i KOI són utilitzats en el món del posicionament orgànic per mesurar aspectes com la popularitat, la visibilitat, o l’oportunitat d’una paraula clau, en aquest post us ho explicarem amb detall:

KEI (Keyword Effectiveness Index): Mesura la popularitat i la competitivitat d’una paraula clau. Aquest índex relaciona la quantitat de cerques que es fan sobre una determinada paraula clau, amb el grau de competència (els llocs web que competeixen per la mateixa paraula clau).

S’obté dividint la quantitat de cerques locals mensuals de la paraula clau elevada al quadrat, entre el nombre de resultats a la pàgina de cerca. Com més gran KEI, més populars són els termes i menys competència tenen, de manera que serà senzill posicionar bé aquestes paraules.

Fórmula KEI = Quantitat de cerques 2 / Quantitat de resultats

Com a exemple pensem en un restaurant de sushi ubicat a Santiago li interessarà revisar què tan popular és el terme de cerca “sushi Santiago”. El resultat ofereix tots els llocs que tinguin aquests termes. La divisió de les cerques entre el nombre de resultats li dóna una xifra que significa el grau de competència que tindrà a les cerques.

KFI (Keyword Feasibility Index): Fa referència a la viabilitat d’una paraula clau. Mesura la quantitat de llocs que estan utilitzant una paraula clau al títol; un element molt influent per al posicionament.

Aquest índex s’obté dividint la quantitat de cerques locals mensuals de la paraula clau elevada al quadrat, entre el nombre de llocs amb la paraula clau al títol. Com més KFI, més oportunitat per a la paraula clau de ser explotada, pel fet que se sap que llavors s’estan fent més esforços en SEO.

Fórmula: KFI = Quantitat de cerques 2 / Nombre de resultats title

Per exemplificar-ho pensem en un Spa ubicat a Santiago, al que li interessarà conèixer del total de cerques locals mensuals i quants resultats tenen la paraula clau “Spa Santiago” en el seu títol. La divisió de cerques entre resultats title dóna una xifra que indica si és convenient és utilitzar aquest keyword.

KOI (Keyword Opportunity Index): Indica l’oportunitat d’una paraula clau. Aquest índex mesura la relació entre la quantitat de cerques locals mensuals d’una paraula clau i la quantitat de resultats de cerca d’aquest terme i el nombre d’enllaços d’Anchor Text (la manera com s’anomena un hiperenllaç). Com més KOI, més oportunitats de posicionar una paraula clau.

Fórmula: KOI = Quantitat de cerques 2 / Quantitat de resultats Anchor

Per posar un exemple pensem en un hotel ubicat a Viña del mar li interessa conèixer entre el total de cerques locals mensuals, quants resultats tenen “Viña del mar” als seus enllaços. El resultat que s’obté de la divisió de les cerques entre els enllaços ample indica les oportunitats que té l’hotel per posicionar aquesta keyword.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply