Les ofertes a Google Ads

Parlar de les ofertes a Google Ads significa explicar com es pagaran els anuncis en aquesta plataforma. Cal tenir en compte que a l’establir una oferta es tracta de maximitzar el retorn de la inversió, i aconseguir el major nombre de conversions al cost més baix possible.

Es poden fer ofertes de CPM (Cost Per Mil Impressions), en aquest cas interessa més que es vegin els anuncis, que no pas els clics que puguin generar, són campanyes més enfocades a fer branding, i amb l’oferta s’especifica l’import màxim que s’estigui disposat a pagar per cada 1.000 impressions de l’anunci.

En aquest cas es paga per les vegades que es publica l’anunci, i el model d’ofertes basat en el CPM visible permet establir ofertes al grup d’anuncis o a ubicacions concertes.

També es poden fer ofertes de CPC (Cost Per Clic), en les que l’interès principal està en els clics a l’anunci, en rebre visites al lloc web, i en l’oferta s’especifica l’import màxim que s’estigui disposat a pagar per cada clic a l’enllaç de l’anunci.

En les ofertes de CPC tenim dues opcions:

Ofertes automàtiques, en les que s’estableix un pressupost diari i Google Ads ajustarà les ofertes de CPC per obtenir el màxim de clics segons aquest pressupost.

Ofertes manuals, que permeten establir els valors d’oferta per als grups d’anuncis o per paraules clau o ubicacions de l’anunci concrets.

Hi ha altres possibilitats com les conversions o adquisicions, que són accions determinades al lloc web, com fer una compra, omplir un formulari, contactar, etc., i en aquest cas es pagaria per cada conversió.

I també cal explicar el què és el CPA (Cost per Adquisició), en el que es paga per cada clic, per Google Ads ajusta les ofertes automàticament perquè hi hagi el màxim de conversions possible amb els cost per adquisició que s’hagi especificat.

En cas que l’anunci estigui en format vídeo, Google Ads també permet establir com a objectiu avaluar com interaccionen els espectadors amb el contingut del vídeo, per fer-ho hi ha el CPV (Cost per Visualització), en el que tan sols es paga per les visualitzacions dels vídeos o altres interaccions, com poden ser els clics a la superposició de crida a l’acció (CAA), en targetes i en bàners complementaris.

L’”oferta de CPV màxim” o “CPV màxim” s’aplica a tota la campanya, tot i que també es pot establir una oferta de CPV per format d’anunci.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply